X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
25.01.2016
В налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2015 год предпринимателям не нужно в приложении Ф4 делать расчет авансовых платежей

В соответствии с п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 НКУ авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц рассчитываются плательщиком самостоятельно согласно фактическим данным, указанным в Книге учета доходов и расходов, каждый календарный квартал и уплачиваются в бюджет до 20 числа месяца, следующего за кварталом (до 20 апреля, до 20 июля и до 20 октября). Авансовый платеж на четвертый календарный квартал не рассчитывается и не уплачивается. Если результатом расчета авансового платежа за соответствующий календарный квартал является отрицательное значение, то авансовый платеж за такой период физическим лицом - предпринимателем не уплачивается.

На этом основании ГФС в письме от 12.01.2016 г. № 594/7/99-99-17-02-02-17 разъясняет, что для физических лиц - предпринимателей при заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в приложении Ф4 "Расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора с доходов, полученных самозанятым лицом" не возникает обязанности расчета квартальных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц, то есть, налогоплательщиками не заполняется строка 6 раздела II приложения Ф4.

До внесения изменений в п.п. 12 п. 5 раздела IV Инструкции по заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденной приказом Минфина от 02.10.2015 г. № 859, налогоплательщикам рекомендуется не осуществлять расчет авансовых платежей.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 12.01.2016 р. № 594/7/99-99-17-02-02-17

Державна фіскальна служба України у зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі – Закон) повідомляє.

Підпункт 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), викладено в такій редакції: авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж на четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від'ємне значення, то авансовий платіж за такий період фізичною особою – підприємцем не сплачується (пп. 2 п. 35 Закону).

Таким чином, для фізичних осіб – підприємців під час заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи у додатку Ф4 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою" не виникає обов'язку розрахунку квартальних авансових платежів по податку на доходи фізичних осіб, тобто, платниками податків не заповнюється рядок 6 розділу II додатка Ф4.

Отже, до внесення змін у п. 12 розділу IV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859, рекомендувати платникам податків не здійснювати розрахунок авансових платежів.

Звертаємо увагу, що доходи, отримані самозайнятими особами після 1 січня 2016 року, оподатковуються за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу, у розмірі 18 відсотків.

Враховуючи вищенаведене, Державна фіскальна служба України зобов'язує зазначені зміни довести до підпорядкованих територіальних органів та платників податків.

В. о. директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб С. Назаренко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter