X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Об изменениях в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

На сайте ГФС опубликована информация относительно определения размера арендной платы за земельные участки в 2016 году в связи с индексацией нормативной денежной оценки земель.

В письме от 19.01.2016 г. № 1656/7/99-99-17-04-02-16 ГФС сообщает, что в соответствии с п. 274.1 статьи 274 НКУ ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3 процентов от их нормативной денежной оценки, а для сельскохозяйственных угодий и земель общего пользования - не более 1 процента от их нормативной денежной оценки.

Согласно п. 288.5 НКУ размер арендной платы устанавливается в договоре аренды, но годовая сумма платежа:

"288.5.1. не может быть меньше 3 процентов нормативной денежной оценки;

288.5.2. не может превышать 12 процентов нормативной денежной оценки;

288.5.3. может превышать предельный размер арендной платы, установленный в подпункте 288.5.2, в случае определения арендатора на конкурентных основах".

При этом, значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений, сенокосов, пастбищ и залежных земель) за 2015 год составляет 1,2, а для земель населенных пунктов и других земель несельскохозяйственного назначения составляет 1,433.

Больше новостей
Текст документа

Про зміни до Податкового кодексу України та індексацію нормативної грошової оцінки земель

Лист Державної фіскальної служби України від 19.01.2016 р. № 1656/7/99-99-17-04-02-16

Головні управління ДФС

в областях та у місті Києві

Державна фіскальна служба України повідомляє, що Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII ''Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році'' внесено зміни, зокрема в частині плати за землю.

Відповідно до пункту 274.1 статті 274 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 ПКУ зазначено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

Також у підпункті 12.3.7 пункту 12.3 статті 12 ПКУ визначено, що не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

За інформацією Державної служби статистики України індекс споживчих цін за 2015 рік становив 143,3 відсотка (лист від 11.01.2016 № 111-5/6-16).

Враховуючи, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно до пункту 289.2 статті 289 ПКУ, станом на 1 січня 2016 року становить 1,433 (лист Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 11.01.2016 №6-28-0.22-201/2-16).

Разом з тим, відповідно до пункту 6 підрозділу 6 Перехідних положень ПКУ встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовується із зазначенням 120 відсотків.

Враховуючи викладене, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) за 2015 рік становить 1,2, а для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення становить 1,433.

Щодо справляння орендної плати за земельні ділянки, то згідно з пунктом 288.1 статті 288 ПК підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Також нагадуємо, що відповідно до пункту 288.5 статті 288 ПКУ розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

''288.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

288.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

288.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 288.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах''.

Пунктом 288.7 статті 288 ПК встановлено, що податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 цього розділу.

Враховуючи наведене та з метою забезпечення виконання вимог ПКУ, ДФС України вважає за необхідне:

  1. забезпечити інформування власників землі, землекористувачів та орендарів про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2015 рік;
  2. спільно з органами місцевого самоврядування та органами Держгеокадастру забезпечити доведення до власників землі, землекористувачів та орендарів зміни коефіцієнтів індексації та ставок земельного податку, орендної плати і грошової оцінки земель та подання ними, у термін не пізніше 20 лютого цього року, податкових декларацій сум земельного податку і орендної плати за землі державної та комунальної власності на 2016 рік з урахуванням змінених коефіцієнтів індексації, уточненої на 1 січня 2016 року грошової оцінки земель;
  3. встановити контроль за дотриманням норм податкового законодавства щодо правильності обчислення та повноти сплати до відповідних місцевих бюджетів земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

Голова Р.М. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter