X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Срок уплаты пени и штрафов плательщиками единого взноса изменен с 10 рабочих дней на 10 календарных

ГФС в письме от 15.01.2016 р. № 1261/7/99-99-17-03-01-17 обращает внимание, что после внесения изменений в ст. 25 Закона о едином взносе от 08.07.2010 г. № 2464 суммы пени и штрафов, предусмотренных Законом № 2464, подлежат уплате плательщиком единого взноса в течение десяти календарных дней после поступления соответствующего решения, вынесенного территориальным органом доходов и сборов (абзац второй части 14 и абзац второй части 15 статьи 25 Закона № 2464 ).

В Инструкцию о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 № 449, предусматривающую срок уплаты штрафов и пени плательщиками единого взноса в десять рабочих дней, изменения на сегодняшний момент не внесены.

До приведения Инструкции в соответствие с нормами Закона № 2464, будет существовать определенное противоречие норм Инструкции нормам Закона № 2464 в части уплаты штрафов и пени плательщиками единого взноса. Однако, в случае противоречия норм подзаконного акта и закона, следует применять нормы закона, поскольку он имеет высшую юридическую силу.

До приведения Инструкции в соответствие с Законом № 2464, территориальные органы ГФС должны обязательно сообщать плательщику единого взноса об изменении сроков уплаты такого решения и основания такого изменения.

Больше новостей
Текст документа

Про надання роз'яснення

Лист Державної фіскальної служби України від 15.01.2016 р. № 1261/7/99-99-17-03-01-17

Головним управлінням ДФС
в областях, м. Києві

Міжрегіональному головному
управлінню ДФС
- Центральному офісу з обслуговування
великих платників

Державна фіскальна служба України у зв'язку з набранням чинності 01 січня 2016 року Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон № 909), яким, зокрема, внесено зміни до абзацу другого частини чотирнадцятої та абзацу другого частини п'ятнадцятої статті 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон № 2464) щодо термінів сплати сум пені та штрафів, передбачених Законом № 2464, платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), повідомляє таке.

Згідно із внесеними змінами суми пені та штрафів, що передбачені Законом № 2464, підлягають сплаті платником єдиного внеску протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення, винесеного територіальним органом доходів і зборів (абзац другий частини 14 та абзац другий частини 15 статті 25 Закону № 2464).

Враховуючи викладене, термін сплати по рішеннях, винесених територіальним органом ДФС до 31.12.2015 включно, становитиме 10 робочих днів, винесених з 01.01.2016, - 10 календарних днів.

До приведення Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953 (далі - Інструкція) (яка є підзаконним нормативно-правовим актом), у відповідність до норм Закону № 2464, існуватиме певна суперечність норм Інструкції нормам Закону № 2464 в частині сплати штрафів та пені платниками єдиного внеску.

Листом Міністерства юстиції України від 30.01.2009 № Н-35267-18 надано роз'яснення щодо юридичної сили закону як основного джерела права.

Однією з ознак, яка відрізняє закон від інших нормативно-правових актів, є прийняття його вищим представницьким органом державної влади. Пунктом 3 частини першої статті 85 Конституції України визначено, що прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради України.

Оскільки Рішенням Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17-рп (щодо повноважності Верховної Ради України) Верховну Раду України визначено єдиним органом законодавчої влади, жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони.

Всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законам закріплено Конституцією України.

Отже, у разі суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу.

До приведення Інструкції у відповідність до Закону № 2464, територіальні органи ДФС повинні використовувати форми рішень про застосування штрафних санкцій, передбачені Інструкцією, та обов'язково повідомляти платника єдиного внеску про зміну термінів сплати такого рішення та підстави такої зміни.

Повідомлення про зміну термінів сплати рішення про застосування штрафних санкцій вручається (надсилається) платнику єдиного внеску одночасно з рішенням. Зазначену інформацію довести територіальним органам ДФС та платникам єдиного внеску.

Керівникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників посилити контроль за своєчасністю застосування за порушення норм Закону № 2464 штрафних санкцій до платників єдиного внеску, які несуть фінансову відповідальність згідно із статтею 25 Закону № 2464.

Голова Р. М. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter