X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Об учете авансовых платежей по налогу на прибыль

В письме от 17.12.2015 г. № 27019/6/99-99-19-02-02-15 ГФС разъясняет, что общая сумма ежемесячных авансовых взносов определяется в целом по плательщику - юридическому лицу в Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия, форма которой утверждена приказом Минфина от 20.10.2015 г. № 897.

Общая сумма ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (в том числе за обособленные подразделения), которые подлежали уплате начиная с марта 2015 года по месту регистрации юридического лица, отражается в строке 16.1 приложения ЗП к строке 16 "Уменьшение начисленной суммы налога" декларации за 2015 год такого лица.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 17.12.2015 р. № 27019/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розглянула щодо відображення юридичною особою в декларації з податку на прибуток сплачених щомісячних авансових внесків за відокремлені підрозділи і повідомляє.

Відповідно до пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 розділу III "Податок на прибуток підприємств" ПКУ платниками податку – резидентами є суб'єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пп. 133.4 та 133.5 ПКУ.

Слід зазначити, що редакція розділу III "Податок на прибуток підприємств" ПКУ не містить положень щодо окремого обліку і подання декларації з податку на прибуток відокремленим підрозділом, що був самостійним платником податку на прибуток у 2014 році.

Загальна сума щомісячних авансових внесків визначається в цілому по платнику – юридичній особі в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 № 1415/27860 (далі – Декларація).

Загальна сума щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (у тому числі за відокремлені підрозділи), які підлягали сплаті починаючи з березня 2015 року за місцем реєстрації юридичної особи, відображається у рядку 16.1 додатка ЗП до рядка 16 "Зменшення нарахованої суми податку" Декларації за 2015 рік такої особи.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter