X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
О перечне хозяйственных операций, учитываемых для обязательной регистрации плательщиком НДС

В соответствии с п. 181.1 ст. 181 НКУ обязательной регистрации в качестве плательщика НДС подлежит лицо в случае, если общая сумма от осуществления операций поставки товаров/услуг, подлежащих налогообложению согласно разделу V Кодекса, в том числе с использованием локальной или глобальной компьютерной сети, начисленная (уплаченная) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1 млн грн. (без учета НДС).

Как сообщает ГФС в письме от 28.12.2015 г. № 27865/6/99-95-42-01-16-01, согласно разделам V и XX НКУ к налогооблагаемым операциям поставки товаров/услуг относятся операции, подлежащие налогообложению по основной ставке НДС, ставке 7 %, нулевой ставке и освобожденные (условно освобожденные) от обложения НДС.

Со своей стороны отметим, что в п. 181.1 ст. 181 НКУ речь идет только о разделе V и только о налогооблагаемых операциях. То есть по сути, ГФС Украины значительно расширяет предусмотренный данным пунктом перечень операций.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 28.12.2015 р. № 27865/6/99-95-42-01-16-01

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення операцій з постачання товарів/послуг, які вважаються оподатковуваними для цілей реєстрації платником податку на додану вартість (далі – ПДВ), і повідомляє таке.

Для цілей оподаткування ПДВ відповідно до пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платником податку, зокрема, є будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (пункт 182.1 статті 182 Кодексу).

Згідно із розділами V та XX Кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter