X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
О составлении повторного акта о несчастном случае на производстве

Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в письме от 20.08.2015 г. № 354-05-3 сообщает, что в случае смерти пострадавшего в результате полученной ранее производственной травмы, по факту которой составлялись акты по форме Н-5 и Н-1, повторное специальное расследование факта несчастного случая с летальным исходом проводить не нужно, если есть заключение судебно-медицинской экспертизы о связи смерти пострадавшего с несчастным случаем.

Однако поскольку Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденным постановлением КМУ от 30.11.2011 г. № 1232, этот вопрос не урегулирован, то необходимо внести в него соответствующие изменения.

Больше новостей
Текст документа

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.08.2015 р. № 354-05-3

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – виконавча дирекція Фонду) розглянула лист щодо доцільності утворення спеціальної комісії для проведення повторного спеціального розслідування випадку смерті працівника, яка настала внаслідок отриманої раніше травми на виробництві, а також внесення відповідних змін до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, та в межах компетенції повідомляє про наступне.

Відповідно до п. 3 ст. 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що набув чинності з 01.01.2015 р., підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами. Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на даний час розслідується згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі – Порядок).

Пунктом 37 Порядку визначено, що повідомлення про нещасний випадок надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше. Спеціальне розслідування такого нещасного випадку проводиться в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

У червні 2013 р. виконавча дирекція Фонду зверталася до Держгірпромнагляду України за роз'ясненням з приводу обов'язковості утворення спеціальної комісії для проведення повторного спеціального розслідування випадку смерті працівника, яка настала внаслідок отриманої раніше травми на виробництві, та надала свої пропозиції щодо внесення відповідних змін до Порядку із зазначеного питання. При цьому в липні 2013 р. отримано відповідь Держгірпромнагляду України з роз'ясненням щодо обов'язковості проведення повторного спеціального розслідування в зазначених випадках.

Для вирішення зазначеного питання виконавча дирекція Фонду запропонувала внести зміни до Порядку, виклавши п. 37 Порядку в такій редакції: "Повідомлення надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше, а акти за формою Н-5 і Н-1 ще не було складено і затверджено комісією. Спеціальне розслідування такого нещасного випадку проводиться в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

А в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що стався раніше, щодо якого акти за формою Н-5 і Н-1 вже було складено і затверджено та є висновок судово-медичної експертизи про зв'язок смерті потерпілого з нещасним випадком, спеціальне розслідування такого нещасного випадку не проводиться".

Тобто врегулювання порушеного в листі питання потребує внесення відповідних змін до Порядку.

Заступник директора П. Сливкін

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter