X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
О формировании налогового кредита на основании бухгалтерской справки

Межрегиональное ГУ ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков в письме от 14.12.2015 г. № 26974/10/28-10-06-11 разъясняет, что если сумма НДС в стоимости товаров/услуг, необоротных активов, приобретенных до 1 июля 2015 года, не включена в состав налогового кредита до указанной даты, а также если по товарам/услугам до 1 июля 2015 года были определены налоговые обязательства по правилам, действовавшим до 31 января 2015 года, а они начинают использоваться после 1 июля 2015 года в налогооблагаемых операциях (полностью или частично) в рамках хозяйственной деятельности, то суммы НДС по таким товарам/услугам, необоротным активам на основании бухгалтерской справки могут быть включены в состав налогового кредита.

В этом случае налоговый кредит определяется на дату начала фактического использования товаров/услуг, необоротных активов в соответствии с первичными документами. Корректировка, связанная с началом использования таких товаров (услуг, необоротных активов), отражается в строке 16.5 декларации по НДС.

При этом бухгалтерская справка должна быть составлена согласно налоговым накладным, таможенным декларациям, другим документам, которые являются основанием для начисления сумм налогового кредита, и содержат исчерпывающий их перечень.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 14.12.2015 р. № 26974/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з ОВП розглянуло лист та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до п. 36 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, що не були включені до складу податкового кредиту до 1 липня 2015 року при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких до 1 липня 2015 року були визначені податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ у редакції, що діяла до 31 січня 2015 року, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися після 1 липня 2015 року повністю або частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

З метою застосування п. 36 підрозд. 2 розд. XX ПКУ податковий кредит визначається на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України від 16 листопада 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами та доповненнями.

У рядку 16.5 Декларації з податку на додану вартість відображається коригування, пов'язане з початком використання товарів (послуг, необоротних активів), що не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ПКУ, повністю в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, в тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів (пп. 5 п. 4 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 23.09.2014 р. № 966).

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.

Згідно п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter