X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
28.01.2016
Подразделения предприятия не являются плательщиками налога на прибыль, поэтому налог уплачивается в полной сумме по месту расположения головного предприятия

ГФС в письме от 22.01.2016 г. N 1194/6/99-95-42-03-15 напоминает субъектам предпринимательства, что после внесения изменений в Кодекс Законом Украины от 28.12.2014 г. № 71-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" обособленные подразделения юридического лица не являются плательщиками налога на прибыль.

Поэтому в декларации за 2015 год, головное предприятие (юридическое лицо), имеющее в своем составе обособленные структурные подразделения, определяет налоговое обязательство по налогу на прибыль в налоговой декларации в целом по налогоплательщику - юридическому лицу с учетом показателей деятельности структурных подразделений.

При этом налог на прибыль уплачивается головным предприятием по его местонахождению.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 22.01.2016 р. N 1194/6/99-95-42-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] щодо визнання відокремлених підрозділів юридичної особи платниками податку на прибуток та подання ними податкових декларацій з податку на прибуток підприємств і повідомляє таке. Відповідно до пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у редакції, чинній до 01.01.2015, відокремлені підрозділи платників податку на прибуток суб'єктів господарювання - юридичних осіб, які проводили господарську діяльність як на території України, так і за її межами, за винятком представництв, визначались платниками податку з числа резидентів.

Тобто відокремлені підрозділи, які були самостійними платниками податку на прибуток, визначали податкове зобов'язання з податку на прибуток на підставі податкової декларації, яку подавали до контролюючих органів, та сплачували податок на прибуток за своїм місцем знаходженням.

Підпунктом 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу у редакції, яка діє після 01.01.2015, встановлено, що платниками податку на прибуток - резидентами є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 ст. 133 Кодексу.

Отже, з 01.01.2015 після внесення змін до Кодексу Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" відокремлені підрозділи юридичної особи не є платниками податку на прибуток.

Починаючи з податкових звітних періодів 2015 року, головне підприємство (юридична особа), яке має у складі відокремлені структурні підрозділи, визначає податкове зобов'язання з податку на прибуток у податковій декларації в цілому по платнику податку - юридичній особі з урахуванням показників діяльності структурних підрозділів. При цьому податок на прибуток сплачується головним підприємством за його місцезнаходженням.

Перший заступник Голови С. В. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter