X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
29.01.2016
Ошибочно перечисленные на спецсчет сельхозпредприятия суммы не возвращаются и на иные цели использованы быть не могут

Как сообщает ГФС в письме от 12.01.2016 г. № 348/6/99-99-19-03-02-15, в случае излишнего или ошибочного перечисления денежных средств на специальный счет сельскохозяйственного предприятия, такие средства возврату не подлежат, а учитываются в счет будущих поступлений на специальном счете и могут быть использованы для производственных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции.

Если же такие средства будут использованы сельскохозяйственным предприятием не по целевому назначению, то предприятие должно вернуть их в бюджет и уплатить пеню в размере 120 % годовых учетной ставки НБУ за период их невозврата.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 12.01.2016 р. № 348/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо цільового використання коштів, що акумульовані сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 209.2 статті 209 ПКУ у редакції, що діяла до 01.01.2016, згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку – для інших виробничих цілей.

Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 11 "Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів", із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 11), сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до п. 209.2 ст. 209 ПКУ, а починаючи з 1 січня 2018 року перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства.

У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства.

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють територіальні органи ДФС (п. 5 Порядку № 11).

Тобто у випадку надмірного або помилкового перерахування коштів на спеціальний рахунок, зазначені кошти поверненню платнику податку не підлягають, а враховуються таким платником в рахунок майбутніх перерахувань на спеціальний рахунок та можуть бути використані ним для інших виробничих цілей, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції.

При цьому у разі, якщо такі кошти будуть використані сільськогосподарським підприємством не за цільовим призначенням, то таке підприємство несе відповідальність відповідно до п. 30.8 ст. 30 ПКУ, яким визначено, що податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter