X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Изменен перечень предприятий, подлежащих комплексным проверкам органов государственного надзора (контроля) на 2016 год

Минэкономразвития приказом от 01.02.2016 г. № 141 в новой редакции изложил план комплексных плановых мероприятий государственного надзора (контроля) органов государственного надзора (контролю) на 2016 год.

План содержит более 20 тысяч позиций, по каждой из которых указывается:

  • наименование предприятия;
  • место осуществления хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования или его обособленного подразделения;
  • идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физического лица-предпринимателя (серия и номер паспорта);
  • вид хозяйственной деятельности;
  • степень риска;
  • дата начала проведения мероприятия;
  • сроки проведения мероприятия;
  • наименование органа государственного надзора (контроля).

Одно и то же предприятие (либо головной офис и территориальные подразделения) могут проверять разные государственные органы, однако дата начала проверки у них одна. А там, как пойдет, недаром в графе "Сроки проведения мероприятия" во всех строках Плана содержится емкая фраза "Відповідно до вимог". Каких требований, кого и к кому, не уточняется.

План комплексных плановых мероприятий государственного надзора (контроля) органов государственного надзора (контроля) на 2016 год можно увидеть на сайте Минэкономики в формате файла Excel.

Больше новостей
Текст документа

Про внесення змін до плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.02.2016 р. № 141

У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України пропозицій від органів державного нагляду (контролю) щодо доповнення плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік відомостями про заплановані заходи на II, III та IV квартали 2016 року відповідно до пункту 8 Порядку складення та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 902, та частини другої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2015 № 1553, виклавши його в новій редакції.

2. Департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в одноденний термін.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр А. Абромавичус

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter