X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
ГФС напоминает об изменениях в подготовке отчетности по единому взносу за январь

ГФС в письме от 28.01.2016 г. № 2844/7/99-99-17-03-01-17 напоминает, что отчетность по единому взносу на социальное страхование за январь 2016 года, несмотря на внесенные в законодательство по единому взносу изменения, сдается по "старой" форме Отчета формы № Д4, утвержденной приказом Минфина от 14.04.2015 г. № 435 с заполнением всех обязательных реквизитов.

Несмотря на введение единой ставки единого взноса для всех видов дохода, строки в таблице 1 Отчета формы № Д4 необходимо заполнять в разрезе видов дохода. Суммы начисленного единого взноса необходимо отражать в строках таблицы 1 Отчета по видам дохода, но рассчитывать по новой ставке (22 %), для всех субъектов хозяйствования, кроме предприятий и организаций инвалидов.

Поскольку начиная с отчетного периода январь 2016 удержания единого взноса с начисленного дохода застрахованных лиц отменено, этот показатель не указывается при заполнении Отчета (строки 5, 5.1 - 5.6 в таблице 1 Отчета).

Также не отображается начисленный доход, с которого удерживается единый взнос (строки 4, 4.1 - 4.4 таблицы 1 Отчета). Соответственно в таблице 6 Отчета не заполняется реквизит 20 "Сумма удержанного единого взноса за отчетный месяц (с заработной платы / дохода)".

Отчет по единому взносу на социальное страхование за январь 2016 года представляется по 22 февраля 2016 года включительно.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 28.01.2016 р. № 2844/7/99-99-17-03-01-17

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі – Закон № 909), яким, зокрема, внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон № 2464).

Так, підпунктом 4 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону № 909 внесено зміни до статей 7 та 8 Закону № 2464.

Відповідно до внесених змін єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) для платників, зазначених у статті 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 відс. визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п'ята статті 8 Закону № 2464).

На сьогодні готуються зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905 (далі – Порядок № 435), у тому числі форми Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (додаток 4 до Порядку № 435) (далі – Звіт), де будуть враховані всі зміни, що відбулися з 1 січня 2016 року.

До затвердження нової форми необхідно подавати Звіт до органу доходів і зборів як за звітні періоди 2016 року, так і за попередні звітні періоди до 2016 року (несвоєчасно подані) за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435, що діяла з 01.05.2015, із заповненням всіх обов'язкових реквізитів.

Незважаючи на введення єдиної ставки єдиного внеску для всіх видів доходу, рядки в таблиці 1 Звіту необхідно заповнювати у розрізі видів доходу.

Суми нарахованого єдиного внеску необхідно відображати у рядках таблиці 1 Звіту за видами доходу, але розраховувати за новою ставкою (22 відс.), крім:

  • підприємств, установ і організацій для працюючих інвалідів – 8,41 відсотка;
  • підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС – 5,3 відсотка;
  • підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону № 2464) для працюючих інвалідів – 5,5 відсотка.

Оскільки починаючи зі звітного періоду січня 2016 року утримання єдиного внеску із нарахованого доходу застрахованих осіб скасовано, цей показник не зазначається при заповненні Звіту (рядки 5, 5.1 – 5.6 у таблиці 1 Звіту). Також не відображається нарахований дохід, з якого утримується єдиний внесок (рядки 4, 4.1 – 4.4 таблиці 1 Звіту). Відповідно у таблиці 6 Звіту не заповнюється реквізит 20 "Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)".

Враховуючи, що звіти за січень 2016 року подаються до 22 лютого 2016 року, зобов'язуємо зазначене вище довести до платників.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter