X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Уменьшение финансового результата до налогообложения на разницы в виде отрицательного значения объекта налогообложения предыдущих отчетных периодов от патентованной деятельности

В письме от 27.01.2016 г. № 288/10/08-01-15-02-11 ГУ ГФС в Запорожской области сообщает, что учет отрицательного значения объекта налогообложения предыдущих отчетных периодов от патентованной деятельности в соответствии с положениями п.п. 140.4.2 НКУ осуществляется путем уменьшения финансового результата до налогообложения по итогам 2015 года на разницы в виде отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет, которое было отражено в строке 07 "Объект налогообложения от всех видов деятельности" налоговой декларации по налогу на прибыль за 2014 год.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Запорізькій області від 27.01.2016 р. № 288/10/08-01-15-02-11

Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло лист  щодо врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх звітних періодів від патентованої діяльності та повідомляє.

Пунктом 152.2 ст. 152 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (у редакції, яка діяла до 01.01.2015) було передбачено, що платник податку на прибуток, який проводив діяльність, що підлягала патентуванню був зобов'язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності. З цією метою такий платник повинен був вести окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягала патентуванню, та витрат, пов'язаних з веденням діяльності з урахуванням від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування.

При цьому від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманого від ведення діяльності, яка підлягала патентуванню, не враховувався для визначення об'єкта оподаткування та відшкодовувався за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності (абзац другий п. 150.1 ст. 150 ПКУ (у редакції, яка діяла до 01.01.2015)).

Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" розділ III "Податок на прибуток підприємств" ПКУ викладено в новій редакції, якою не передбачено окремого порядку списання збитків від патентованої діяльності.

Починаючи з 01.01.2015, особливості оподаткування податком на прибуток встановлено ст. 134 ПКУ.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

Розділом III ПКУ передбачено різниці, на які, відповідно, здійснюється коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства. Зокрема, пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 підрозд. 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ.

Отже, відповідно до положень пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ здійснюється зменшення фінансового результату до оподаткування за підсумками 2015 року на різниці у вигляді від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, який було відображено в рядку 07 "Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності" податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2014 рік.

Крім цього, наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств" визначено, що різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, зокрема, сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ) відображається у р. 3.2.4 Додатка РІ.

Перший заступник начальника О. Фоменко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter