X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Документы о происхождении товара для получения сертификата EUR.1 на растительное масло, зерно и продукты его переработки

ГФС в письме от 25.01.2016 г. № 2236/7/99-99-25-02-03-17 рекомендует в качестве документов о происхождении растительного масла, зерна и продуктов его переработки из Украины, которые могут являться основанием для выдачи сертификатов формы EUR.1, пользоваться перечнем и образцами, приведенными в письме Минагрополитики от 19.01.2016 г. № 37 -11-4-7/639.

Документы разработаны Украинской Зерновой Ассоциации для устранения осложнений при выдаче сертификата EUR.1 на растительное масло, зерно и продукты его переработки в связи с разным подходом таможенных органов к списку документов, подтверждающих происхождение товара и необходимостью подготовки и подачи пакетов документов для подтверждения происхождения товаров.

Список документов объявлен исчерпывающим. В качестве приложений к письму приведены рекомендованные формы этих документов:

  • справка экспортера зерна;
  • справка экспортера/производителя зерна;
  • справка экспортера масла растительного;
  • справка экспортера продуктов переработки зерна.
Больше новостей
Тексты документов

Лист Державної фіскальної служби України від 25.01.2016 р. № 2236/7/99-99-25-02-03-17

Для керівництва та використання в роботі надсилаємо перелік документів про походження рослинної олії, зерна та продуктів його переробки з України, які можуть бути підставою для видачі сертифікатів з перевезення форми EUR.1, надіслані листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.01.2016 № 37-11-4-7/639.

Голова Р. Насіров

 

Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.01.2016 р. № 37-11-4-7/639

До Міністерства аграрної політики та продовольства України надійшов лист Української Зернової Асоціації від 18.01.2016 № 006 (копія додається) щодо труднощів українських експортерів під час оформлення митними органами сертифіката EUR.1 при експорті рослинної олії, зерна та продуктів його переробки.

Однією із вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом (далі – ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами (надалі – Угода) було відкриття європейських ринків для українських товарів. Відповідно до положень Угоди, продукти, що надходять з України, під час імпорту до держав ЄС повинні отримати переваги, передбачені Угодою за умови надання сертифіката EUR.1.

За інформацією Української Зернової Асоціації в даний час виникли ускладнення із видачі сертифіката EUR.1 на рослинну олію, зерно та продукти його переробки у зв'язку із різним підходом митних органів до списку документів, що підтверджують походження товару та необхідністю підготовки та подачі пакетів документів на підтвердження походження товарів.

Також, з метою уникнення різного підходу до форм таких документів, розроблено рекомендовані форми, які додані до листа Української Зернової Асоціації (копія додається).

Міністерство аграрної політики та продовольства України просить Державну фіскальну службу України ознайомити учасників ринку зерна із списком документів, необхідних для отримання сертифіката EUR.1 на рослинну олію, зерно та продукти його переробки, та розглянути можливість врахування пропонованих форм документів при підготовці порядку видачі сертифікатів EUR.1.

Просимо за результатами розгляду листа, проінформувати Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Заступник Міністра О. Ковальова

 

Лист Української зернової асоціації від 19.01.2016 р. № 726/17-11

Заступнику Міністра аграрної політики та продовольства України Ковальовій О. В.

Щодо оформлення EUR.1

Шановна Олено Вікторівно!

Дозвольте засвідчити Вам свою повагу та привітати від імені компаній – учасників Української Зернової Асоціації – об'єднання виробників, переробників та експортерів зерна.

27 червня 2016 року було підписано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (надалі – Угода), метою якої було відкриття європейських ринків для українських товарів. Відповідно до положень Угоди, продукти, що походять з України, під час імпорту до, держав Європейського союзу повинні отримати переваги передбачені Угодою за умови надання сертифіката EUR.1. Повноваження щодо видачі сертифіката EUR.1 покладені на митні органи.

В даний час існують труднощі із видачею сертифіката EUR.1 на українське зерно, рослинну олію та продукти переробки зерна, у зв'язку із різним підходом митних органів до списку документів, що підтверджують походження товару, та у зв'язку з необхідністю підготовки та подачі невиправдано великих пакетів документів на підтвердження походження товарів.

Оскільки відповідно до ст. 29 Протоколу 1 до Угоди експортери зобов'язані зберігати документи на підтвердження статусу походження товарів протягом щонайменше трьох років та відповідно у разі запиту країни-імпортера саме на експортерах лежить відповідальність за належне підтвердження походження товару, вважаємо, що на етапі видачі EUR.1 буде достатнім для підтвердження походження товару подача довідки експортера про походження товару, складеної на підставі наявних у експортера документів.

У зв'язку з вищевикладеним та з метою реалізації Угоди, членами Української зернової асоціації було підготовлено, вичерпний список документів, що підтверджують походження зерна, рослинної олії та продуктів переробки зерна для цілей видачі довідки EUR.1, який наведено нижче: Список документів:

1) Довідка експортера зерна (Додаток 1);

2) Довідка експортера/виробника зерна (Додаток 2);

3) Довідка експортера олій (Додаток 3);

4) Довідка експортера продуктів переробки зерна (Додаток 4).

Також для уникнення різного підходу до форм таких документів нами було розроблені рекомендовані форми, які додаються до даного листа.

Просимо терміново вирішити питання щодо оформлення EUR.1 з урахуванням наданої пропозиції УЗА, надати даний вичерпний список документів та рекомендовані форми документів Державній фіскальній службі Україні для використання при видані сертифікатів EUR.1 на зерно, рослинну олію та продукти переробки зерна в Україні.

Член Ради підприємців при КМУ, Президент УЗА В. Клименко

Додаток 1

ДОВІДКА ЕКСПОРТЕРА ЗЕРНА

Даним [НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] інформує, що зерно [НАЗВА ЗЕРНА] врожаю 20__ року, в кількості ________________ метричних тон, що постачається на термінал [НАЗВА ТЕРМІНАЛУ] з метою завантаження на т/х "__________________", придбане в українських компаній та є товаром, що походить з України, оскільки було цілком вирощене та зібране на території України:

Дата договору між експортером та постачальником

Номер договору між експортером та постачальником

Кількість, метричних тон

Контрагент

 [НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] несе повну відповідальність за достовірність даних наданих в даній Довідці.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Протоколу 1 "Щодо визначення концепції "походження товарів" і методів адміністративного співробітництва" до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 р., [НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] зобов'язується зберігати документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів протягом щонайменше трьох років.

[П. І. Б., посада]

[Підпис]

[Дата]

Додаток 2

ДОВІДКА ЕКСПОРТЕРА/ВИРОБНИКА ЗЕРНА

Даним [НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] інформує, що зерно [НАЗВА ЗЕРНА] врожаю 20__ року, в кількості _______________ метричних тон, що постачається на термінал [НАЗВА ТЕРМІНАЛУ] з метою завантаження на т/х "______________", вирощене на території _______________ обл.,

[НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] несе повну відповідальність за достовірність даних наданих в даній Довідці.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Протоколу 1 "Щодо визначення концепції "походження товарів" і методів адміністративного співробітництва" до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 р., [НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] зобов'язується зберігати документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів протягом щонайменше трьох років.

[П. І. Б., посада]

[Підпис]

[Дата]

Додаток 3

ДОВІДКА ЕКСПОРТЕРА ОЛІЇ

Даним [НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] інформує, що [НАЗВА ОЛІЇ], в кількості ______________ метричних тон, що постачається на термінал [НАЗВА ТЕРМІНАЛУ] з метою завантаження на т/х "________________", була вироблена [безпосередню нашою компанією, українським виробником,/ за нашим замовленням згідно договору давальницької переробки № ____ дата ________] з українського насіння [назва культури] придбаного в українських компаній, яке було цілком вирощене та зібране на території України,

[НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] несе повну відповідальність за достовірність даних наданих в даній Довідці.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Протоколу 1 "Щодо визначення концепції "походження товарів" і методів адміністративного співробітництва" до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 р., [НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] зобов'язується зберігати документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів протягом щонайменше трьох років.

[П. І. Б., посада]

[Підпис]

[Дата]

Додаток 4

ДОВІДКА ЕКСПОРТЕРА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

Даним [НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] інформує, що [НАЗВА ПРОДУКТУ], в кількості ___________ метричних тон, що постачається на термінал [НАЗВА ТЕРМІНАЛУ] з мстою завантаження на т/х "______________" було вироблено [безпосередню нашою компанією українським виробником,/ за нашим замовленням згідно договору давальницької переробки № ___ дата ______] з українського насіння [назва культури] придбаного в українських компаній, яке було цілком вирощене та зібране на території України.

[НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] несе повну відповідальність за достовірність даних наданих в даній Довідці.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Протоколу 1 "Щодо визначення концепції "походження товарів" і методів адміністративного співробітництва" до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 р., [НАЗВА КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРА] зобов'язується зберігати документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів протягом щонайменше трьох років.

[П. І. Б., посада]

[Підпис]

[Дата]

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter