X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
05.02.2016

Об исправлении ошибок в заглавной части налоговой накладной

В письме от 28.12.2015 г. № 27917/6/99-99-19-03-02-15 ГФС разъясняет, что сумма НДС, указанная в налоговой накладной, ошибки в обязательных реквизитах заглавной части которой исправлены путем составления расчета корректировки, может быть включена в состав налогового кредита после регистрации такого расчета корректировки в ЕРНН в периоде его составления, если он был зарегистрирован своевременно, а в случае несвоевременной регистрации - в периоде, когда такой расчет корректировки был зарегистрирован в ЕРНН, но не позднее 365 календарных дней с даты составления такой налоговой накладной.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 28.12.2015 р. № 27917/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, у якій неправильно заповнено текстову частину, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

У випадку допущення помилки в реквізитах текстової частини податкової накладної платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізити, в яких допущено помилки, заповнюються без помилок. У цьому випадку цифрові значення табличної частини розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).

Якщо розрахунок коригування складено з метою виправлення помилок у податковій накладній, не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, то такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) таких товарів/послуг (пункт 192.1 статті 192 Кодексу).

З урахуванням того, що згідно з копіями податкової накладної та розрахунку коригування до неї, доданих до звернення платника податку, індивідуальний податковий номер покупця та сума компенсації вартості поставлених товарів/послуг не змінюються, постачальник зобов'язаний самостійно зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування, в якому виправляються помилки, допущені у текстовій частині податкової накладної.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Кодексу податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Порушення порядку заповнення обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.

Перелік обов'язкових реквізитів податкової накладної, зокрема, включає повну або скорочену назву покупця і продавця, опис (номенклатуру) товарів/послуг. За інформацією, наведеною у листі платника податку, розрахунки коригування були складені постачальником запитувача з метою виправлення, у тому числі, таких неправильно заповнених обов'язкових реквізитів податкової накладної.

Отже, сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, в обов'язкових реквізитах заголовної частини якої допущено помилки і які виправлено шляхом складання розрахунку коригування, може бути включена до складу податкового кредиту після реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН в періоді його складання, якщо він був зареєстрований своєчасно, а у разі несвоєчасної реєстрації – у періоді, в якому такий розрахунок коригування було зареєстровано в ЄРПН, але не пізніше 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter