X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
О предоставлении отпуска в первый год работы

Минсоцполитики в письме от 20.08.2015 г. № 507/13/133-15 сообщает, что в первый год работы на предприятии согласно ст. 10 Закона Украины от 15.11.96 г. № 504/96-ВР "Об отпусках" (далее - Закон об отпусках) работник имеет право на отпуск полной продолжительности по окончании 6 месяцев непрерывной работы на данном предприятии.

До истечения указанных 6 месяцев отпуск может предоставляться работнику пропорционально отработанному времени, за исключением случаев, предусмотренных ч. 7 ст. 10 Закона об отпусках, когда определенные категории работников имеют право на отпуск до истечения указанных 6 месяцев (беременные женщины, работники, имеющие 2 детей в возрасте до 15 лет, инвалиды и др.)

Поскольку согласно п. 11 ч. 7 ст. 10 Закона об отпусках в первый год работы до истечения 6 месяцев отпуска могут быть предоставлены и в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором, то, по мнению Минсоцполитики, работнику может в этом случае предоставляться отпуск по соглашению сторон.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 20.08.2015 р. № 507/13/133-15

Відповідно до статті 10 Закону України "Про відпустки" (далі – Закон) право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу за винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.

Оскільки пунктом 11 частини сьомої статті 10 визначено, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються, зокрема, й в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором, тому, на нашу думку, працівнику може надаватися зазначена відпустка за умови домовленості сторін.

Слід зауважити, що Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз'яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423). Роз'яснення та листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту О. Товстенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter