X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Уплаченный за нежилую недвижимость налог идет в уменьшение обязательств по налогу на прибыль

ГУ ГФС в г. Киеве в письме от 03.02.2016 г. № 1897/10/26-15-11-02-11 сообщает, что авансовый взнос по налогу на недвижимое имущество за IV квартал 2015 года (уплаченный до 30 января 2016 года) необходимо задекларировать в составе декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2015 год.

Начисленный и уплаченный налог на имущество (в части налога на нежилую недвижимость) за 2015 год в соответствии с положениями п. 137.6 НКУ уменьшает налог на прибыль, который подлежит уплате, определенный по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 03.02.2016 р. № 1897/10/26-15-11-02-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист, щодо зменшення податку на прибуток на суму нарахованого та сплаченого податку на нерухоме майно та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до п. 137.5 ст. 137 розд. III Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями в редакції, що діяла до набрання чинності Закону України від 24.12.2015 № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі – ПКУ), податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розд. XII ПКУ щодо об'єктів нежитлової нерухомості.

Підпунктом 266.6.1 п. 266.6 ст. 266 розд. XII ПКУ встановлено, що для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Згідно з пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (абз. "б" пп. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).

Форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року № 408 (далі – Наказ № 92).

Наказом № 92 передбачено, що сума податку на нерухоме майно за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми податку на нерухоме майно і суми податку на нерухоме майно за базові податкові (звітні) квартали року, крім останнього.

Враховуючи зазначене, авансовий внесок з податку на нерухоме майно за IV квартал 2015 року (сплачений до 30 січня 2016 року) необхідно задекларувати в складі податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2015 рік.

Таким чином, нарахований та сплачений податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) за 2015 рік зменшує податок на прибуток, що підлягає сплаті, визначений за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 3 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV).

Отже, з питання відображення в бухгалтерському обліку нарахованого податку на нерухомість за нежитлові об'єкти, доцільно звертатися до Міністерства фінансів України.

Поряд з цим, слід зазначити, що статтею 36 ПКУ визначено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Заступник начальника Е. Пруднікова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter