X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
О представлении налоговой отчетности налогоплательщиком, состоящим на учете в зоне АТО

ГФС в письме от 06.01.2016 г. № 172/6/99-99-19-01-03-15 напоминает, что при наличии сертификата Торгово-промышленной палаты Украины о наступлении обстоятельств непреодолимой силы налогоплательщик, состоящий на учете в зоне АТО, может обратиться в контролирующий орган с заявлением относительно:

  • продления предельных сроков представления налоговой отчетности;
  • изменения сроков уплаты налогов и сборов;
  • списания налогового долга, возникшего вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Перечень форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) приведен в ст. 141 Закона Украины от 02.12.97 г. № 671/97-ВР "О торгово-промышленных палатах в Украине".

Торгово-промышленная палата Украины и уполномоченные ею региональные торгово-промышленные палаты подтверждают форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) и выдают сертификат о них в течение 7 дней со дня обращения:

  • субъекта хозяйствования по себестоимости;
  • субъектам малого предпринимательства - бесплатно.
Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 06.01.2016 р. № 172/6/99-99-19-01-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо надання податкової консультації з питань подання податкової звітності платником податків, який знаходиться на обліку на території проведення антитерористичної операції, та в межах компетенції повідомляє.

Згідно із статтею 49 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Підпунктом 102.6.4 пункту 102.6 статті 102 Кодексу передбачено, що граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально.

Механізм продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань відповідно до норм Кодексу встановлено Порядком застосування пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044 (далі – наказ № 1044).

Згідно з пунктом 7 наказу № 1044 за наявності обставин непереборної сили платник податків може звернутися до органу державної податкової служби з письмовою заявою про продовження граничних строків подання податкових декларацій.

Така заява подається платником податків протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення обставин непереборної сили, у довільній формі із стислим та чітким обґрунтуванням підстав для продовження граничних строків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів. У заяві надається вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ). Заява подається платником податків тільки разом із документальним підтвердженням.

Вимоги до змісту такої заяви та особливості її написання юридичними та фізичними особами зазначено у пункті 8 наказу № 1044.

Поряд із цим, перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) за наявності підтверджуючих ці обставини документів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1235.

Крім того, Законом України від 02 вересня 2014 року № 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (далі – Закон № 1669) визначено тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення АТО.

Статтею 10 Закону № 1669 передбачено, що протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Також Законом № 1669 внесено зміни до Закону України від 02 грудня 1997 року № 671/97-ВР "Про торгово-промислові палати в Україні" (далі – Закон № 671), якими визначено порядок видачі суб'єктам господарювання сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та розширено перелік ситуацій і випадків, що відносяться до таких обставин.

Відповідно до статті 141 Закону № 671 Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про них протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарювання за собівартістю, суб'єктам малого підприємництва – безкоштовно.

З огляду на викладене вище, за наявності сертифікату Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили платник податку може звернутися до контролюючого органу із заявою щодо продовження граничних строків подання податкової звітності та зміни строків сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також щодо списання податкового боргу, що виник унаслідок обставин непереборної сили.

Звертаємо увагу, що роз'яснення із зазначених питань також містяться у листах Міндоходів від 01.07.2014 № 15472/7/99-99-25-01-17 та від 07.07.2014 № 16042/7/99-99-19-03-02-17, які розміщені на офіційному веб-порталі ДФС (sfs.gov.ua).

В. о. Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter