X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Предоставление возвратной финансовой помощи другим субъектам хозяйствования на постоянной основе может рассматриваться налоговиками как финансовое посредничество

ГФС в письме от 05.02.2016 г. № 2503/6/99-95-42-03-15 сообщает, что юридическое лицо - плательщик единого налога 3 группы может оказывать возвратную финансовую помощь другому юридическому лицу (физическому лицу - предпринимателю). Сумма финансовой помощи, которая была предоставлена таким юридическим лицом - налогоплательщиком, при ее возврате не включается в состав дохода такого налогоплательщика.

Добавим, что операция по предоставлению возвратной финансовой помощи на налоговый учет не влияет, то есть сумма помощи в доход единоналожника не включается как при передаче, так и при ее возврате (с учетом норм п.п. 3 п. 292.11 ст. 292 НКУ).

Кроме того, в указанном письме ГФС высказывает мнение о том, что деятельность юридического лица - плательщика единого налога 3 группы по предоставлению возвратной финансовой помощи другим юридическим лицам (физическим лицам - предпринимателям) на постоянной основе может рассматриваться как финансовое посредничество.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 05.02.2016 р. № 2503/6/99-95-42-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист ... щодо можливості надання юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі (фізичній особі – підприємцю) і повідомляє таке.

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Згідно з п. 291.3 ст. 291 Кодексу юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" розділу XIV Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою Кодексу.

Види діяльності, за умови здійснення яких юридичні особи не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи, визначені у п. 291.5 ст. 291 Кодексу.

Зокрема, не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва (пп. 6 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу).

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

До складу доходу платників єдиного податку третьої групи не включаються, зокрема суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (пп. 3 п. 292.11 ст. 292 Кодексу).

Враховуючи зазначене, юридична особа – платник єдиного податку третьої групи може надавати поворотну фінансову допомогу іншій юридичній особі (фізичній особі – підприємцю). Сума фінансової допомоги, що була надана юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи на поворотній основі, при її поверненні не включається до складу доходу такого платника.

Водночас діяльність юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи з надання поворотної фінансової допомоги іншим юридичним особам (фізичним особам – підприємцям) на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter