X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Об обложении НДС компенсации арендной платы за землю

ГФС в письме от 19.01.2016 г. № 918/6/99-99-19-03-02-15 разъясняет, что получение средств как компенсации понесенных расходов по уплате арендной платы за землю не является объектом обложения НДС.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 19.01.2016 р. № 918/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо оподаткування податком на додану вартість компенсації земельного податку, яку орендодавець отримує від орендаря, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Пунктом 185.1 статті 185 Кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є, зокрема, операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Постачання послуг – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

У той же час згідно з підпунктом "а" пункту 188.1 статті 188 Кодексу право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Враховуючи вказані положення Кодексу, сплата платником податку земельного податку та отримання компенсації за понесені витрати зі сплати земельного податку не може розцінюватись як операція з постачання послуг для цілей оподаткування податком на додану вартість.

Таким чином, отримання коштів як компенсації понесених витрат зі сплати орендної плати за землю не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter