X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Обязательная регистрация плательщиками акцизного налога субъектов хозяйствования, реализующих горючее

В соответствии с п.п. 212.3.4 НКУ лица, которые будут осуществлять реализацию топлива, подлежат обязательной регистрации как плательщики акцизного налога контролирующими органами по местонахождению юридических лиц, месту жительства физических лиц - предпринимателей до начала осуществления реализации горючего.

Следовательно, лица, которые будут осуществлять реализацию топлива в понимании п.п. 14.1.212 НКУ, подлежат обязательной регистрации как плательщики акцизного налога.

Регистрация плательщика налога осуществляется на основании представления лицом не позднее чем за три рабочих дня до начала осуществления реализации полного заявления, форма которой утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной финансовой политики.

Плательщики акцизного налога, которые реализуют топливо, для работы в системе электронного администрирования полного должны быть зарегистрированы в контролирующих органах не позднее чем за три рабочих дня до начала осуществления реализации полного согласно п.п. 212.3.4 НКУ.

Вместе с этим сообщаем, что с целью обеспечения реализации положений Кодекса, с учетом изменений, внесенных Законом № 909, ГФС разработаны проекты:

  • постановлений Кабинета Министров Украины:
    • "Некоторые вопросы электронного администрирования реализации горючего", которым предусматривается утверждение Порядка электронного администрирования реализации горючего, одним из элементов которого является Порядок регистрации плательщиков акцизного налога;
    • "Об утверждении Порядка ведения Единого реестра акцизных накладных";
  • приказов Министерства финансов Украины:
    • "Об утверждении формы заявления о регистрации плательщика акцизного налога по реализации горючего, акцизной накладной, расчета корректировки акцизной накладной, заявки на пополнение (корректировка) остатка горючего, Порядка заполнения акцизной накладной, расчета корректировки акцизной накладной, заявки на пополнение остатка горючего";
    • "Об утверждении формы Акта инвентаризации остатка горючего, Порядка заполнения и представления Акта инвентаризации остатка горючего".

С целью обеспечения ознакомления и общественного обсуждения указанные проекты регуляторных актов размещены на официальном портале ГФС.

Таким образом, если за три для до 1 марта - даты вступления в силу положений о системе электронного администрирования реализации горючего, указанные документы не вступят в силу, необходимо будет направить в налоговую заявления о регистрации плательщика акцизного налога по реализации горючего по форме, представленной в проекте приказа.

Больше новостей
Текст документа

Про розгляд листа

Лист Державної фіскальної служби України від 10.02.2016 р. № 2781/6/99-99-19-03-03-15

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула лист ТОВ від 15.01.2016 щодо реєстрації суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію пального, платниками акцизного податку і повідомляє таке.

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон N 909), яким розширено перелік платників акцизного податку. Так, згідно з пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне.

Реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу - це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Отже, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального в розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Порядок здійснення електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 232 Кодексу.

Статтею 231 Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних. Відповідно до п. 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону N 909 пункт 58 розділу I Закону N 909 (щодо доповнення Кодексу статтями 231 та 232) стосовно запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального, набирає чинності з 01 березня 2016 року.

Отже, платники акцизного податку, які реалізують пальне, для роботи в системі електронного адміністрування пального мають бути зареєстровані в контролюючих органах не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального згідно з пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу.

Разом з цим повідомляємо, що з метою забезпечення реалізації положень Кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом N 909, ДФС розроблено проекти:

постанов Кабінету Міністрів України: "Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального", якою передбачається затвердження Порядку електронного адміністрування реалізації пального, одним із елементів якого є Порядок реєстрації платників акцизного податку; "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних"; наказів Міністерства фінансів України: "Про затвердження форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення залишку пального"; "Про затвердження форми Акта інвентаризації залишку пального, Порядку заповнення та подання Акта інвентаризації залишку пального".

З метою забезпечення ознайомлення та громадського обговорення вказані проекти регуляторних актів розміщено на офіційному порталі ДФС за такою адресою: "Головна - Діяльність - Регуляторна політика - Проекти регуляторних актів - 2016 рік".

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter