X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Принять благотворительные взносы наличными можно без РРО

ГУ ГФС в Киевской области в письме от 16.01.2016 г. № 99/10/10-36-22-07-22 сообщает, что принятие благотворительных взносов в виде наличных денежных средств от физических лиц может осуществляться в кассе предприятия с оформлением приходных кассовых ордеров в соответствии с требованиями Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 г. № 637, без применения РРО.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Київській області від 16.01.2016 р. № 99/10/10-36-22-07-22

Головне управління ДФС у Київській області на Ваш запит щодо приймання готівкових коштів повідомляє наступне.

Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон № 265) визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Статтею 2 Закону № 265 визначено, що розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Розрахунковий документ – це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених Законом № 265, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Статтею 1 Закону України від 05.07.2012 № 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі – Закон № 5073) визначено, що:

  • благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності;
  • благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;
  • бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова
  • організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом. Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом.

Відповідно до ст. 16 Закону № 5073 благодійні організації мають право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами. Здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.

Згідно з ст. 6 Закону № 5073 благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах

Таким чином, приймання благодійних внесків у готівковій формі від фізичних осіб може здійснюватись у касі підприємства з оформленням прибуткових касових ордерів відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Перший заступник начальника В. Титарчук

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter