X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
О налогообложении подарков

ГФС в письме от 29.12.2015 г. № 28032/6/99-99-17-03-03-15, проанализировав нормы действующего законодательства, указывает на следующие особенности налогообложения подарков, которые предоставляются предприятием не своим работникам:

  • в налогооблагаемый доход налогоплательщика согласно п.п. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 НКУ не включается стоимость подарков, если она не превышает 50 % минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года (в 2015 году - 609 грн. в 2016 году - 689  грн.), за исключением денежных выплат в любой сумме;
  • стоимость дополнительного блага в виде безвозмездно полученных товаров (работ, услуг) определяется по правилам обычной цены. Это означает, что из стоимости подарка, превышающей вышеуказанную сумму, необходимо взимать налог на доходы и военный сбор (п.п. 164.2.17 "е" п.164.2 ст. 164 НКУ);
  • во время начисления (предоставления) доходов в любой неденежной форме, базой налогообложения является стоимость таких доходов, рассчитанная по обычным ценам и умноженная на коэффициент, предусмотренный п. 164.5 ст. 164 НКУ;
  • из части стоимости подарка, подлежащей налогообложению, удерживается военный сбор;
  • налогооблагаемая сумма стоимости подарка, суммы налога на доходы и военного сбора отражаются в расчете по форме № 1ДФ.

Следует отметить, что аналогичный порядок налогообложения применяется и к подаркам, предоставленным работникам предприятия.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 29.12.2015 р. № 28032/6/99-99-17-03-03-15

Державна фіскальна служба Україна розглянула лист щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором подарунків, які надаються працівникам інших підприємств, та в межах компетенції повідомляє таке.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), згідно з пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у 2015 році – 609,0 грн.).

Водночас пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Додаткові блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Кодексу) (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 Кодексу)

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Кодексу (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Відповідно до п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 – Сп),

де К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 15 (20) відс., визначену в ст. 167 Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Отже, якщо вартість подарунка, який надається платнику податків, не перевищує 50 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2015 року – 609 грн.), то вона не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У разі якщо вартість подарунка перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками 15 (20) відс. як додаткове благо з урахуванням підвищуючого коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 Кодексу.

Відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.

Разом з цим пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Ставка збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Оскільки до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість подарунків, яка не перевищує у 2015 році 609 грн. у розрахунку на місяць, то такий дохід не є об'єктом оподаткування військовим збором. Сума перевищення зазначеного розміру оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. При цьому нормами п. 161 підрозділу XX Кодексу застосування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу, не передбачено.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 3.1 розділу III Порядку у розділі I "Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку" податкового розрахунку відображаються, зокрема, такі відомості:

  • у графі 3а "Сума нарахованого доходу" – дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку.
  • у графі 3 "Сума виплаченого доходу" – сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
  • у графі 4а "Сума нарахованого податку" – сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;
  • у графі 4 "Сума перерахованого податку" – фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Відповідно до п. 3.11 розділу III Порядку військовий збір відображається у розділі II "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір" податкового розрахунку, а саме:

  • у рядку "Військовий збір" – загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter