X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
В 2016 году не проводится индексация нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий для определения базы обложения единым налогом сельхозпредприятий на 4 группе единого налога

В 2016 году база обложения единым налогом для плательщиков единого налога 4 группы (сельскохозяйственные товаропроизводители) определяется с учетом коэффициента индексации, определенного по состоянию на 1 января 2015 года согласно п. 2921.2 НКУ, то есть дополнительная индексация нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий не осуществляется. Об этом сообщает ГФС в письме от 02.02.2016 г. № 3253/7/99-99-15-03-01-17.

Отметим, что данное положение предусмотрено п. 5 подр. 8 разд. ХХ НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 02.02.2016 р. № 3253/7/99-99-15-03-01-17

Державна фіскальна служба України з метою ефективного адміністрування єдиного податку платниками четвертої групи повідомляє таке.

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі – Закон № 909) з 01.01.2016 внесено зміни до розділу XIV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) "Спеціальні податкові режими", які набирають чинності з 01.01.2016.

Для платників єдиного податку четвертої групи змінено ставки податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду:

  • для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) – 0,81;
  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,49;
  • для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,49;
  • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,16;
  • для земель водного фонду – 2,43;
  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, – 5,4.

Із п. 2921.1 ст. 2921 ПКУ Законом № 909 виключено норму, яка дублювала положення Земельного кодексу України (далі – ЗКУ), а саме: "Права власності / користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства".

Звертаємо увагу, що об'єктом оподаткування єдиним податком для платників четвертої групи, як і раніше, є площа сільськогосподарських угідь, право власності або користування якими зареєстровано відповідно до законодавства, оскільки підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані Державного земельного кадастру та/або дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (п. 2921.3 ст. 2921 ПКУ).

Земельні відносини в Україні регулюються ЗКУ, а справляння єдиного податку четвертої групи – ПКУ.

Отже, площі земельних ділянок, щодо яких договори оренди не укладені або укладені, але не зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку, не включаються до об'єкта оподаткування єдиним податком.

У 2016 році база оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертної групи (сільськогосподарських товаровиробників) визначається з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року згідно з п. 2921.2 ст. 2921 ПКУ, тобто індексація нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь не проводиться.

Питання оцінки земельних ділянок, застосування індексації та коефіцієнтів належить виключно до компетенції центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, яким є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Держгеокадастр та його територіальні органи відповідно до повноважень видають витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

Зобов'язуємо довести лист до відома підпорядкованих органів ДФС для використання в роботі та встановити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter