X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О возврате НДС

ГФС в письме от 12.01.2016 г. № 344/6/99-99-19-03-02-15 разъясняет вопрос учета при уплате текущих налоговых обязательств по НДС суммы налога, на которую согласно уточняющему расчету к налоговой декларации по НДС уменьшены налоговые обязательства за отчетный период январь 2015 года.

Предприятие уточняющим расчетом к декларации по НДС за январь 2015 года, представленным в октябре 2015 года, уменьшило сумму налога, которая подлежит уплате в бюджет (строка 25.1 декларации), в результате чего на соответствующую сумму увеличена переплата по НДС в интегрированной карточке налогоплательщика (далее - ИКН).

Согласно принципам функционирования системы электронного администрирования НДС суммы налога, указанные в налоговых декларациях по НДС, перечисляются в бюджет с электронного счета плательщика.

Таким образом, для перечисления в бюджет суммы НДС, определенной в налоговой отчетности по результатам отчетного периода, плательщику необходимо в сроки, установленные НКУ для самостоятельной уплаты налоговых обязательств по НДС, обеспечить наличие такой суммы на электронном счете без учета переплат, которые учитываются в ИКН.

Излишне уплаченные в бюджет суммы НДС, которые учитываются в ИКН, могут быть возвращены плательщику по его заявлению в порядке, определенном ст. 43 НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 12.01.2016 р. № 344/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо врахування при сплаті поточних податкових зобов'язань з ПДВ суми податку, на яку згідно з уточнюючим розрахунком до податкової декларації з ПДВ зменшено податкові зобов'язання за звітний період січень 2015 року, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

За наведеною у листі інформацією та згідно з інформаційними базами даних ДФС підприємством уточнюючим розрахунком до податкової декларації з ПДВ за січень 2015 року, поданим у жовтні 2015 року, зменшено суму податку, яка підлягає сплаті до бюджету (рядок 25.1 декларації), внаслідок чого на відповідну суму збільшено переплату з ПДВ в інтегрованій картці платника податку (далі – ІКПП).

Засади функціонування системи електронного адміністрування ПДВ визначено статтею 2001 Кодексу.

Зокрема, пунктом 2001.5 статті 2001 Кодексу встановлено, що з рахунку платника у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – електронний рахунок) перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду.

Суми податку, зазначені в податкових деклараціях з податку, перераховуються до бюджету з електронного рахунка платника податку.

Для перерахування до бюджету сум узгоджених податкових зобов'язань відповідно до поданих податкових декларацій з податку ДФС не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, надсилає Державній казначейській службі (далі – Казначейство) відповідний реєстр, на підставі якого Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми податку до бюджету з електронних рахунків платників (пункт 21 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569).

Таким чином, для перерахування до бюджету суми податку на додану вартість, визначеної у податковій звітності платника за результатами звітного періоду, платнику необхідно у терміни, встановлені Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань з ПДВ, забезпечити наявність такої суми на електронному рахунку без урахування переплат, що обліковуються в ІКПП.

Водночас повідомляємо, що надміру сплачені до бюджету суми податку на додану вартість можуть бути повернуті платнику податку за його заявою у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter