X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Компенсация коммунальных платежей отдельно от арендной платы включается в доход арендодателя

ГУ ГФС в Киевской области в письме от 29.01.2016 г. № 226/10/10-36-15-04-25 сообщает, что сумма коммунальных платежей, которая согласно договору аренды возмещается арендатором отдельно от арендной платы, включается в доход юридического лица - плательщика единого налога 3 группы (арендодателя).

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Київській області від 29.01.2016 р. № 226/10/10-36-15-04-25

Головне управління ДФС у Київській області розглянуло щодо оподаткування доходу платників єдиного податку третьої групи та в межах компетенції повідомляє.

Справляння спрощеної системи оподаткування регулюється розділом XIV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс).

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу.

Згідно із п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податкового кодексу.

Відповідно до ст. 283 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV, зі змінами та доповненнями (далі – Господарський кодекс), за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 286 Господарського кодексу).

Комунальні платежі за своєю сутністю є витратами підприємства, а, як відомо, платник єдиного податку не має права зменшувати свій дохід на суму витрат.

Крім того, в переліку надходжень які не включаються в склад доходу платника єдиного податку (п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу) відсутнє відшкодування (компенсація) платнику податків комунальних послуг по договору оренди.

Таким чином, сума комунальних платежів, яка згідно договору оренди відшкодовується орендарем окремо від орендної плати, включається до доходу юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи (орендодавця).

Заступник начальника О. Форосенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter