X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Нельзя исключить данные налоговой накладной из налогового кредита из-за незаполненных реквизитов заглавной части, которые не являются обязательными

ГУ ГФС в г. Киеве в письме сот 12.01.2016 г. № 225/10/26-15-11-01-18 cообщает, что с 29 июля 2015 года исключен из обязательных реквизитов налоговой накладной такой реквизит, как "Местонахождение юридического лица - продавца или налоговый адрес физического лица - продавца, зарегистрированного как плательщик налога". Поэтому с указанной даты плательщики при составлении налоговой накладной/расчета корректировки могут не заполнять в их заглавной части поля реквизитов, которые не определены п. 201.1 ст. 201 НКУ как обязательные, а именно: местонахождение (налоговый адрес продавца); местонахождение (налоговый адрес покупателя).

При заполнении данного реквизита адрес указывается плательщиком НДС в общеустановленном порядке и должен содержать следующие сведения: улица, № дома, № офиса, город (населенный пункт), район (если населенный пункт не является райцентром), область (если город не является областным центром), почтовый индекс. Общепринятыми являются также сокращения "вул." вместо "вулиця", "буд." вместо "будинок" и т.п.

При этом ГУ ГФС в г. Киеве подчеркивает, что наличие или отсутствие в налоговой накладной/расчете корректировки заполненных полей реквизитов заглавной части, которые не являются обязательными, не может быть основанием для исключения такой налоговой накладной/расчета корректировки из состава налогового кредита, если нет других оснований для его уменьшения.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 12.01.2016 р. № 225/10/26-15-11-01-18

ГУ ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо заповнення реквізитів податкової накладної / розрахунку коригування і в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Форма податкової накладної, форма розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) та порядок їх заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1235/26012 (далі – Порядок № 957).

У зв'язку із прийняттям Закону України від 16 липня 2015 року № 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі – Закон № 643) з 29.07.2015 року виключено з обов'язкових реквізитів податкової накладної такий реквізит, як "місцезнаходження юридичної особи – продавця або податкова адреса фізичної особи – продавця, зареєстрованої як платник податку" (пп. "ґ" п. 201.1 ст. 201 ПКУ).

З дати набрання чинності Законом № 643 платники податку при складанні податкової накладної / розрахунку коригування можуть не заповнювати в їх заголовній частині поля реквізитів, які не визначені пунктом 201.1 статті 201 розділу V Кодексу як обов'язкові, а саме: місцезнаходження (податкова адреса продавця); місцезнаходження (податкова адреса покупця).

При цьому згідно із п. 6 Порядку № 957 місцезнаходження (податкова адреса) постачальника (продавця) та місцезнаходження (податкова адреса) отримувача (покупця) вказуються з урахуванням вимог статті 45 глави 1 розділу II ПКУ та статей 29, 93 Цивільного кодексу України.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) (п. 45.2 ст. 45 ПКУ).

Адреса записується платником ПДВ у загальновстановленому порядку та повинна містити такі відомості: вулиця, № будинку, № офісу, місто (населений пункт), район (якщо населений пункт не є райцентром), область (якщо місто не є обласним центром), поштовий індекс. Загальноприйнятими є також скорочення "вул. " замість "вулиця", "буд." замість "будинок" тощо.

При цьому зазначення адреси у зворотному порядку не може бути підставою для виключення сум ПДВ з податкового кредиту, якщо така адреса є достовірною, відповідає даним ЄДР та фактичному місцезнаходженню платника податку, а також за умови вірно заповнених усіх інших реквізитів.

Поряд з цим повідомляємо, що наявність чи відсутність у податковій накладній / розрахунку коригування заповнених полів реквізитів заголовної частини, які не є обов'язковими, не може бути підставою для виключення такої податкової накладної / розрахунку коригування зі складу податкового кредиту, якщо немає інших підстав для його зменшення.

Крім цього повідомляємо, що порядок складання податкових накладних / розрахунків коригування поширюється на податкові накладні / розрахунки коригування, дата складання яких припадає на період, починаючи з дня набрання чинності Законом № 643, включаючи такий день.

Згідно із статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Заступник начальника Е. Пруднікова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter