X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
22.02.2016

Об операции "служебная выдача"

ГФС в письме от 29.01.2016 г. № 1863/6/99-99-22-07-03-15 сообщает, что непроведение через РРО суммы наличных денежных средств, которая хранится в месте проведения расчетов с использованием операции "Служебное внесение", может привести к несоответствию суммы наличных денежных средств в месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете.

Если операция "Служебная выдача" не осуществлена в конце дня и при этом для регистрации суммы наличных денежных средств, хранящихся в месте проведения расчетов на момент регистрации первой расчетной операции, которая проводится после выполнения "Z-отчета", была осуществлена операция "Служебное внесение", то несоответствие суммы наличных средств в месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете, не возникает.

Также ГФС отмечает, что операция "Служебное внесение" используется для регистрации суммы наличных денежных средств, хранящихся в месте проведения расчетов на момент регистрации первой расчетной операции, которая проводится после выполнения "Z-отчета". Таким образом, операцию "Служебное внесение" необходимо осуществить на момент регистрации первой расчетной операции, после выполнения "Z-отчета".

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 29.01.2016 р. № 1863/6/99-99-22-07-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист ... від ... № ... щодо проведення на реєстраторі розрахункових операцій (далі – РРО) операції "службове внесення" та "службова видача" і повідомляє таке.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює розрахунки за готівку, є Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон № 265), який є спеціальним законом. Встановлення вимог щодо проведення розрахункових операцій за готівку іншими законами, крім Податкового кодексу України, заборонено.

Згідно з п. 13 ст. 3 Закону № 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.

Пунктом 6 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417 (далі – Порядок), визначено, що внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо таке внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій.

Отже, непроведення через РРО суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків з використанням операції "службове внесення", може призвести до невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті.

Враховуючи вказане, якщо операцію "службова видача" не зроблено у кінці дня, при цьому для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання "Z-звіту", було здійснено операцію "службове внесення", то невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, не виникає.

Крім того, зазначаємо, що операція "службове внесення" використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання "Z-звіту". Таким чином, операцію "службове внесення" необхідно зробити на момент реєстрації першої розрахункової операції, після виконання "Z-звіту".

У разі дотримання алгоритму дій, визначених Порядком щодо використання операцій "службове внесення" та "службова видача", порушень вимог чинного законодавства з боку суб'єкта господарювання не буде.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter