X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налоговики разъясняют, как надо было правильно заполнять приложение 2 к налоговой декларации по НДС

Как и предполагалось, в последний день срока представления налоговых деклараций по НДС фискальные органы начали публиковать разъяснения по проблемным моментам составления декларации и приложения к ней.

Так на сайте ГФС и в письме ГФС от 22.02.2016 г. № 6111/7/99-99-19-03-02-17 появились разъяснения относительно заполнения приложения 2 к налоговой декларации по НДС.

При заполнении приложения 2 к налоговой декларации по НДС "Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (Д2)" в колонке 2 табличной части указывается индивидуальный налоговый номер (ИНН) налогоплательщика поставщика, а при формировании отрицательного значения за счет сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров на таможенную территорию Украины, - собственный ИНН налогоплательщика (покупателя).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 22.02.2016 р. № 6111/7/99-99-19-03-02-17

Державна фіскальна служба України у зв'язку із численними зверненнями платників податків щодо порядку заповнення додатка 2 до Податкової декларації з податку на додану вартість "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)" (далі – Додаток 2) повідомляє.

Відповідно до статті 198 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податковий кредит звітного періоду складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

У разі якщо за результатами звітного (податкового) періоду податковий кредит платника перевищує його податкові зобов'язання, у платника формується від'ємне значення податку на додану вартість звітного (податкового) періоду, яке відповідно до пункту 200.4 статті 200 Кодексу може бути зараховане до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображається у Додатку 2, порядок заповнення і подання якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість".

Отже, для відображення сум ПДВ, за рахунок яких сформовано від'ємне значення звітного (податкового) періоду, у колонці 2 Додатка 2 слід зазначати індивідуальний податковий номер постачальника, у якого придбано товари/послуги, за рахунок яких сформовано від'ємне значення ПДВ.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності, проведення масово-роз'яснювальної та контрольно-перевірочної роботи й апеляційних процедур.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter