X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Внесение изменений в приложение к лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

Лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями выдаются органом исполнительной власти по месту торговли субъекта хозяйствования в бумажном виде на бланках единого образца, утвержденных постановлением КМУ от 20.11.2000 г. № 1719, с приложением к лицензии.

В приложении к лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками указывается:

 • адрес места торговли;
 • перечень электронных контрольно-кассовых аппаратов и информация о них:
  • модель,
  • модификация,
  • заводской номер,
  • производитель,
  • дата изготовления;
 • регистрационные номера книг учета расчетных операций, находящихся в месте торговли.

В случае изменения сведений, указанных в выданной субъекту хозяйствования лицензии (за исключением изменений, связанных с реорганизацией предприятия), орган, выдавший лицензию, на основании заявления субъекта хозяйствования в течение трех рабочих дней выдает субъекту хозяйствования лицензию, оформленную на новом бланке с учетом изменений.

Больше новостей
Текст документа

Щодо внесення змін у додатки до ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників від 09.02.2016 р. № 2802/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист щодо внесення змін у додатки до ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до розділу 1 наказу ДФС України від 24.10.2014 р. N 213 "Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" із змінами і доповненнями (далі - наказ N 213) роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади за місцем торгівлі суб'єкта господарювання, в поїздах, на морських або річкових суднах - за місцем формування поїзда (приписки судна).

Ліцензії оформляються на бланках єдиного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності", з додатком до ліцензії у випадках, передбачених законодавством.

Згідно пунктів 3.7 та 3.8 розділу 3 наказу N 213 у додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями суб'єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter