X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

В декларации по НДС данные из ошибочной налоговой накладной не отражаются

ГФС в письме от 29.01.2016 г. № 1721/6/99-99-19-03-02-15 разъясняет, что в декларации по НДС плательщиком отражаются данные, указанные в составленных на основании первичных документов налоговых накладных. Объемы поставки товаров/услуг и сумма НДС, указанные в ошибочной налоговой накладной, не подлежат отражению в декларации по НДС.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 29.01.2016 р. № 1721/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку відображення податкових зобов'язань в податковій декларації з ПДВ у випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг, якщо покупець відмовляється від реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) розрахунку коригування до такої податкової накладної, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 966).

Згідно з пунктом 1 розділу III Порядку № 966 до податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (пункт 6 розділу III Порядку № 966).

Отже, в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складених на підставі первинних документів податкових накладних. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій податковій накладній, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ.

У випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг та реєстрації її в ЄРПН платник податку, з метою виправлення допущеної помилки, має право згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу скласти розрахунок коригування до помилкової податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, з дотриманням визначених термінів реєстрації.

Пунктом 201.10 статті 201 Кодексу передбачено, що у разі порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. Така заява із скаргою є підставою для проведення контролюючим органом документальної позапланової перевірки контрагента для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку на додану вартість.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter