X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О налогообложении операций по бесплатному распространению товаров (услуг) в рекламных целях

В данном письме от 29.12.2015 г. № 27999/6/99-95-42-01-16-01 ГФС разъясняет, что если стоимость товаров/услуг, приобретенных для проведения рекламных мероприятий (в т. ч. для создания и бесплатного распространения товаров/услуг рекламного назначения), включается в стоимость товаров/услуг, которые используются в операциях, связанных с получением доходов, то считается, что такие товары/услуги приобретены для использования в налогооблагаемых операциях в пределах хозяйственной деятельности такого налогоплательщика.

Далее следует вывод о том, что суммы налога, уплаченные во время приобретения товаров/услуг для проведения рекламных мероприятий, включаются в налоговый кредит такого плательщика налога, а налоговые обязательства во время осуществления им операций по бесплатному распространению товаров/услуг рекламного назначения не начисляются. То есть ГФС разъясняет, что начислять отдельные налоговые обязательства на расходы рекламного характера, которые включаются в себестоимость товаров (услуг), нет необходимости, поскольку при бесплатной раздаче товаров (услуг) НДС формируется на полную стоимость таких товаров с учетом вышеуказанных расходов.

Отметим, что бесплатная раздача товаров приравнивается к операциям поставки (продажи) таких товаров (п.п. 14.1.191 и 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 НКУ), поэтому в данном случае необходимо начислить налоговые обязательства по НДС в общем порядке (п. 185.1 ст. 185 НКУ).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 29.12.2015 р. № 27999/6/99-95-42-01-16-01

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з безоплатного розповсюдження товарів/послуг в рекламних цілях і повідомляє таке.

Статтею 1 Закону України від 03 липня 1996 року № 270/96-ВР "Про рекламу" зі змінами та доповненнями визначено, що рекламою є інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Відповідно до частини другої статті 17 Господарського кодексу України закони, якими регулюється оподаткування суб'єктів господарювання, повинні передбачати усунення подвійного оподаткування.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – Кодексу) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податків, зокрема, з:

  • постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України;
  • постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку, зокрема, з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

Водночас згідно з підпунктом "г" пункту 198.5 статті 198 Кодексу у разі якщо товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, то такий платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту).

Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є діяльність особи, пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.

Таким чином, якщо вартість товарів/послуг, придбаних для проведення рекламних заходів (у т. ч. для створення та безоплатного розповсюдження товарів/послуг рекламного призначення), включається до вартості товарів/послуг, які використовуються в операціях, пов'язаних з отриманням доходів, то вважається, що такі товари/послуги придбаваються для використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого платника податку.

Отже, суми податку, сплачені під час придбання товарів/послуг для проведення рекламних заходів, відносяться до податкового кредиту такого платника податку, а податкові зобов'язання під час здійснення ним операцій з безоплатного розповсюдження товарів/послуг рекламного призначення, не нараховуються.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter