X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
29.02.2016

О налогообложении финансовой помощи, полученной физическим лицом

В письме от 21.01.2016 г. № 213/10/08-01-15-02-11ГУ ГФС в Запорожской области сообщается, что возвратная финансовая помощь, полученная физическим лицом по договору, в течение действия такого договора не является объектом (базой) обложения налогом на доходы и военным сбором и не отражается в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. При этом если такая помощь не возвращается физическим лицом в срок, который определен договором, то она включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход физического лица как прочие доходы и облагается налогом на доходы и военным сбором.

Отметим, что такое мнение неоднократно высказывалось налоговыми органами. Однако оно ничем не обосновано и не соответствует нормам действующего законодательства. Не возвращенная в срок помощь включается в налогооблагаемый доход, только если она перейдет в разряд безвозвратной. Тогда сумма такой помощи подлежит обложению налогом на доходы и военным сбором.

Учитывая пристальное внимание к таким операциям со стороны органов ГФС, в данном случае лучше продлевать срок действия договора.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Запорізькій області від 21.01.2016 р. № 213/10/08-01-15-02-11

Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло лист щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги наданої товариством засновнику та повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Згідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ, починаючи з 01.01.2015, об'єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розд. III ПКУ.

Розділом III ПКУ передбачено різниці, на які здійснюється коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства. При цьому не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за операціями з надання поворотної фінансової допомоги засновнику підприємства.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є фізична особа – резидент, яка отримує, зокрема, доходи з джерела їх походження в Україні.

Об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ).

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено підпунктами 164.2.1 – 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ. Крім того, до цього переліку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ, що передбачені пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

Так, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Враховуючи викладене, основна сума позики та поворотної фінансової допомоги, що отримується фізичною особою на підставі укладеного договору, протягом дії такого договору не є об'єктом (базою) оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором та не відображається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Разом з цим, якщо позика або поворотна фінансова допомога не повертається фізичною особою у термін, який визначений договором, то сума такої позики і допомоги включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ, і військовим збором (1,5 відс. ).

Перший заступник начальника О. Фоменко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter