X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Банковский день переносится с понедельника 7 на субботу 12 марта

НБУ в письме от 25.02.2016 г. № 53-0007/17294 напоминает, что рабочий день банковской системы переносятся с понедельника 7 марта на субботу 12 марта 2016 года.

С 5 до 8 марта (включительно) 2016 года система электронных платежей НБУ, система электронной почты, депозитарий, Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины, Система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украины "КредІнфо2", Система регистрации кредитных договоров с нерезидентами "Реестр договоров с нерезидентами 2" не будут работать, клиринг по операциям НСМЭП на базе открытых международных стандартов, осуществленным через Центральный маршрутизатор и расчетно-клиринговый центр, не проводится.

Больше новостей
Текст документа

Лист Національного банку України від 25.02.2016 р. № 53-0007/17294

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 1155-р "Про перенесення робочих днів у 2016 році", Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України1 повідомляємо.

Робочі дні банківської системи у 2016 році переносяться з:

  • понеділка 07 березня – на суботу 12 березня;
  • понеділка 27 червня – на суботу 02 липня.

З 05 до 08 березня (включно) і з 25 до 28 червня (включно) 2016 року система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП), система електронної пошти Національного банку України, депозитарій Національного банку України, Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України, Система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2", Система реєстрації кредитних договорів з нерезидентами "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюватимуть, кліринг за операціями НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів, здійсненими через Центральний маршрутизатор та розрахунково-кліринговий центр, не проводиться.

02 липня 2016 року Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України для уповноважених банків не працює.

Регламент роботи системи автоматизації процесів банківської та фінансово-господарської діяльності Національного банку України має узгоджуватися з регламентом роботи СЕП.

З метою забезпечення безперебійної діяльності банківської системи та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат банкам потрібно завчасно:

  • отримати в Національному банку України готівку для підкріплення операційних кас;
  • здійснити розрахунки за готівку.

Банкам з 05 до 08 березня (включно) і з 25 до 28 червня (включно) 2016 року забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

У разі потреби банки можуть здійснювати касові операції з 05 до 08 березня (включно) і з 25 до 28 червня (включно) 2016 року. Ці операції мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 2.11 глави 2 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 254 (зі змінами).

Банкам необхідно повідомити клієнтів про режим роботи у вищезазначені дні.

Інформація щодо строків подання файлів статистичної звітності розміщується на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України в підрозділі "Організація статистичної звітності/Календар подання статистичної звітності" розділу "Статистика".

____________

1 Надісланий із листом Національного банку України від 28.08.2014 № 25-205/47907.

Голова В. Гонтарева

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter