X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
01.03.2016

О представлении отчетности и уплате налогов при изменении места регистрации

В письме от 12.02.2016 г. № 3090/10/28-10-06-11 Межрегиональное ГУ ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков разъясняет вопросы представления отчетности и уплаты различных налогов и сборов в случае изменения налогоплательщиком места регистрации для различных налогов и сборов, в также ЕСВ.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 12.02.2016 р. № 3090/10/28-10-06-11

Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо зміни місця обліку, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Відповідно до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 та згідно з пунктом 64.7 статті 64 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2455-VI, із змінами і доповненнями (далі – ПКУ), в установленому порядку платника податків включено / не включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, внаслідок чого змінюється основне місце обліку платника податків, контролюючі органи здійснюють переведення такого платника податків до/з контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 10.22 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1588, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 серпня 2015 року № 747 "Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2015 року за № 1114/27559 (далі – Порядок № 1588).

Згідно пункту 63.3 статті 63 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків здійснюється відповідно до розділу VII Порядку № 1588.

Пунктом 7.1 розділу VII Порядку № 1588 визначено, якщо відповідно до законодавства у платника податків, окрім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

Відповідно до Реєстру великих платників на 2016 рік (сформованим та затвердженим наказом ДФС України від 08.09.2015 № 681) з 1 січня 2016 року обліковується за новим місцем обліку – в Міжрегіональному головному управлінні ДФС – Центральному офісі з обслуговування великих платників податків. Отже, подання звітності щодо податку на прибуток, податку на додану вартість та сплата цих податків відбувається за новим місцем обліку з дати переходу до нового місця обліку.

Єдиний внесок

Пунктом 4 частини 2 статті 6 Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", із змінами і доповненнями, платник єдиного внеску (далі – ЄВ), на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зобов'язаний подавати звітність та сплачувати до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування. У разі надсилання звітності поштою вона вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю.

Згідно з пунктом 7 розділу III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерством фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, якщо страхувальник із числа страхувальників, зазначених у пунктах 1, 2, 4 цього розділу, у звітному періоді змінює місцезнаходження, або місце реєстрації, або місце проживання (поза межами територіального обслуговування фіскального органу, в якому він перебував на обліку), Звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до фіскального органу за новим місцем взяття на облік.

Враховуючи вищевикладене, подання звітності з ЄВ та сплата ЄВ здійснюється за новим місцем обліку з дати переходу до нового місця обліку, тобто з 1 січня 2016 року.

Податок на доходи фізичних осіб

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) до бюджету передбачено статтею 168 ПКУ, відповідно до якої податок, утриманий із доходів платників податків, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, із змінами та доповненнями (далі – БКУ).

Пунктом 2 статті 64 БКУ визначено, що ПДФО, який сплачується перераховується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачується фізичній особі.

Враховуючи вищевикладене, ПДФО перераховується юридичною особою до бюджету за своїм місцезнаходженням, тобто до районного контролюючого органу.

Військовий збір

Згідно пункту 29.2 статті 29 БКУ військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПКУ належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Одночасно, відповідно до підпункту 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ.

Враховуючи вищевикладене, юридична особа перераховує військовий збір до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації).

Екологічний податок

Відповідно до пункту 250.5 статті 250 ПКУ платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляються за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Пунктом 250.6 статті 250 ПКУ визначено, що платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до державного бюджету, які використовуються відповідно до Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" та Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватися щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного періоду).

Враховуючи вищевикладене, юридична особа сплачує та подає звітність з екологічного податку за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

Згідно підпункту 257.3.3 пункту 257.3 статті 257 ПКУ податкова декларація з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України подається за місцем податкової реєстрації.

Враховуючи вищевикладене, сплачувати та подавати звітність з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України необхідно за місцем податкової реєстрації.

Рентна плата за спеціальне використання води

Підпунктом 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 ПКУ визначено, що податкова декларація з плати за спеціальне використання води подається за місцем податкової реєстрації.

З метою забезпечення єдиного підходу до здійснення обліку платників Рентної плати та подання податкової звітності з Рентної плати, припис підпункту 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 Кодексу в частині подання платником Рентної плати податкової звітності за місцем податкової реєстрації необхідно застосовувати з урахуванням пункту 63.3 статті 63 Кодексу, тобто за неосновним місцем обліку – місцезнаходженням водних об'єктів або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об'єктів.

Враховуючи викладене та припис пункту 3 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України про зарахування до доходів загального фонду обласних бюджетів 50 відсотків Рентної плати, на податковий облік за неосновним місцем обліку необхідно брати водокористувачів, до складу яких входять структурні підрозділи, розташовані на територіях, інших ніж головне підприємство, тобто за місцезнаходженням водних об'єктів, з яких здійснюється забір води або за місцезнаходженням об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об'єктів.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Відповідно до підпункту 257.3.5 пункту 257.3 статті 257 ПКУ податкова декларація з плати спеціальне використання лісових ресурсів подається за місцезнаходженням лісової ділянки.

Отже, сплачувати і подавати звітність з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів необхідно за місцезнаходженням лісової ділянки.

Рентна плата за користування надрами

Згідно з підпунктом 257.3.1 та 257.3.2 пункту 257.3 статті 257 ПКУ податкова декларація з плати за користування надрами подається за місцезнаходженням ділянки надр.

Враховуючи вищевикладене, сплата та подача звітності з рентної плати за користування надрами здійснюється за місцезнаходженням ділянки надр.

Податок на нерухоме майно

Підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 ПКУ визначено, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки обчислюють суму податку і подають податкову декларацію до контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування.

Таким чином, сплачувати та подавати звітність з податку на нерухоме майно необхідно за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування.

Транспортний податок

Відповідно до підпункту 267.6.4 пункту 267.6 статті 267 ПКУ платники транспортного податку самостійно обчислюють суму податку і подають до контролюючого органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію.

Згідно підпункту 267.7.1 пункту 267.7 статті 267 транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями БКУ.

Отже, сплата та подача звітності з транспортного податку здійснюється за місцем реєстрації об'єкта оподаткування.

Плата за землю

Пунктом 286.2 статті 286 ПКУ визначено, що платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку і подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію.

Враховуючи викладене, сплачувати та подавати звітність з плати за землю необхідно за місцезнаходженням земельної ділянки.

Туристичний збір

Відповідно до підпункту 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 ПКУ сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

Таким чином, сплачувати туристичний збір необхідно до місцевого бюджету за місцезнаходженням податкових агентів.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter