X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О передаче прав требования по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой

В письме от 29.01.2016 г. № 3/28/1172 управление юстиции в г. Киеве в связи с участившимися случаями передачи прав требования по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, в течение одного дня банком другому финансовому учреждению, а финансовым учреждением - физическому лицу, разъясняет следующее.

В случае уступки прав требования по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, соответственно, отступаются права и по договорам ипотеки (договоры уступки прав требования по ипотечным договорам подлежат нотариальному удостоверению - ч. 3 ст. 24 Закона Украины от 05.06.2003 г. № 898-IV "Об ипотеке").

При этом, как обращается внимание в комментируемом письме, при уступке прав требования обязательство не прекращается и не изменяется, происходит лишь замена лица со стороны кредитора. Соответствующая замена происходит и в ипотечном договоре - новый кредитор становится ипотекодержателем.

Однако необходимо учитывать, что согласно ст. 1054 ГКУ кредитором может быть исключительно банк или другое финансовое учреждение.

Таким образом, при передаче банком права требования по кредитному обязательству другому финансовому учреждению нотариус удостоверяет договор уступки права требования по ипотечному договору.

Но, учитывая требования ст. 1054 ГКУ, нотариус не имеет правовых оснований для удостоверения договора об уступке права требования по ипотечному договору в пользу физического лица. Следовательно, ни физическое лицо, ни юридическое лицо, если они не является банком или другим финансовым учреждением, не могут быть ипотекодержателями по договору ипотеки, который обеспечивает исполнение обязательства по кредитному договору.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 29.01.2016 р. № 3/28/1172

Головне територіальне управління юстиції у місті Києві доводить до відома нотаріусів міста Києва, що останнім часом до управління юстиції все частіше надходять звернення громадян, які стосуються передачі прав вимоги за договорами іпотеки.

Статтею 24 Закону України "Про іпотеку" встановлено, що відступлення прав за іпотечним договором здійснюється без необхідності отримання згоди іпотекодавця, якщо інше не встановлено іпотечним договором, і за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за основним зобов'язанням. Якщо не буде доведено інше, відступлення прав за іпотечним договором свідчить про відступлення права вимоги за основним зобов'язанням.

За результатами розгляду звернень громадян встановлено численні випадки, коли протягом одного дня права вимоги за кредитними договорами передаються від банка до іншої фінансової установи, а від іншої фінансової установи – до фізичної особи.

Відповідно, відступаються права і за договорами забезпечення (договори відступлення прав вимоги за іпотечними договорами підлягають нотаріальному посвідченню – частина третя статті 24 Закону України "Про іпотеку").

Звертаємо Вашу увагу: при відступленні прав вимоги зобов'язання не припиняється, не змінюється – залишається одним і тим самим; відбувається тільки заміна особи на стороні кредитодавця. Відповідна заміна відбувається і в іпотечному договорі – новий кредитодавець стає іпотекодержателем.

А тепер пригадаємо норму статті 1054 Цивільного кодексу України, в якій наведено перелік осіб, що виступають на стороні кредитодавця в кредитних правовідносинах. Такими, зокрема є: банк або інша фінансова установа. Цей перелік є вичерпним.

Таким чином, при передачі банком права вимоги за кредитним зобов'язанням іншій фінансовій установі нотаріус посвідчує договір відступлення права вимоги за іпотечним договором.

Але нотаріус не має правових підстав для посвідчення договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором на користь фізичної особи, оскільки (наголошуємо!) стаття 1054 Цивільного кодексу України не передбачає фізичну особу на стороні кредитодавця в кредитних відносинах. Отже ні фізична особа, ні юридична особа, якщо вона не є банком або іншою фінансовою установою, не можуть бути іпотекодержателями за договором іпотеки, який забезпечує виконання зобов'язання за кредитним договором.

Додатково повідомляємо, що виявлені в подальшому аналогічні порушення будуть сприйматися управлінням юстиції як необізнаність нотаріуса в чинному законодавстві, або навмисне його ігнорування.

Статтею 7 Закону України "Про нотаріат" встановлено, що нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, – законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Нотаріуси у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають з норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних угод.

Сподіваємось, що цей інформаційний лист буде урахований нотаріусами міста Києва в професійній діяльності.

Начальник Управління з питань нотаріату К. Міненко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter