X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Право не платить земельный налог за сдаваемую в аренду недвижимость единоналожнику надо подтверждать регистрационными записями

По мнению, высказанному ГУ ГФС в г. Киеве в письме от 29.02.2016 г. № 4690/10/26-15-11-03-18, юридическое лицо - плательщик единого налога не является плательщиком земельного налога за земельный участок под нежилым помещением (его частью), сдаваемым им в аренду при условии, что такой земельный участок этим плательщиком используется исключительно для осуществления хозяйственной деятельности, указанной в регистрационных данных предприятия как предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества КВЭД ДК 009: 2010 - группа 68.20.

Очевидно, если такой вид деятельности в регистрационной информации субъекта хозяйствования отсутствует, налоговики, в этом случае, будут стараться земельный налог взыскивать.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 29.02.2016 р. № 4690/10/26-15-11-03-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо сплати земельного податку та в межах своїх повноважень повідомляє.

Основним законодавчим актом, що регулює земельні відносини в Україні, є Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (далі – Земельний кодекс), а справляння плати за землю здійснюється відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс).

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Згідно із статті 269 Податкового кодексу платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Статтею 270 Податкового кодексу визначено, що об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Пунктом 287.1 статті 287 Податкового кодексу встановлено, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Поряд з цим, платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема з податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності (підпункт 4 пункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу).

Згідно із статтею 2 Закону України від 01.07.2004 № 1952 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" нерухоме майно – земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення.

Відповідно до реєстраційних даних суб'єкта господарювання – ТОВ  основним видом діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна КВЕД ДК 009:2010 – група 68.20.

Згідно із статтею 3 Господарського кодексу України господарська діяльність – це діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Враховуючи викладене, юридична особа – платник єдиного податку не є платником земельного податку за земельну ділянку під нежилим приміщенням (його частиною) за умови, що така земельна ділянка цим платником використовується виключно для здійснення господарської діяльності.

Додатково повідомляємо, що аналогічна позиція ДФС України щодо сплати земельного податку – платниками єдиного податку розміщено на офіційному порталі ДФС України в банері "Податкові консультації".

Крім того, звертаємо увагу, що згідно статті 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Заступник начальника Е. Пруднікова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter