X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
10.03.2016

Заполнение Приложения 6 к декларации акцизного налога при одновременной оптовой и розничной торговле подакцизными товарами

ГФС в письме от 19.02.2016 г. № 3762/6/99-99-19-03-03-15 разъяснила особенности заполнения Приложения 6 "Расчет суммы акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров" к декларации акцизного налога в случае осуществления одновременно оптовой и розничной торговли подакцизными товарами, в частности алкогольными напитками и табачными изделиями.

Субъект хозяйствования как плательщик акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров при реализации подакцизных товаров должен идентифицировать у покупателя наличие (отсутствие) лицензии на право оптовой (розничной) торговли подакцизными товарами. Это может быть осуществлено путем предъявления покупателем указанных лицензий на осуществление оптовой (розничной) торговли подакцизными товарами. Кроме того, перечень субъектов хозяйствования, которым выданы лицензии на право оптовой (розничной) торговли подакцизными товарами, обнародован на официальном веб-портале ГФС.

Таким образом, при наличии у покупателя указанных лицензий необходимо считать, что подакцизные товары приобретаются для последующей их реализации. При таких условиях операции по реализации субъектами хозяйствования подакцизных товаров не подлежат обложению акцизным налогом по розничной торговле подакцизными товарами, и соответственно общество как реализатор не является плательщиком акцизного налога с розничных продаж.

Если осуществляется продажа подакцизных товаров, в частности алкогольных напитков и табачных изделий, через розничную торговую сеть независимо от формы расчетов субъектам хозяйствования, которые имеют лицензии на осуществление оптовой (розничной) торговли подакцизными товарами и приобретают подакцизные товары для дальнейшей их реализации конечным потребителям, стоимость таких подакцизных товаров (с налогом на добавленную стоимость и без учета акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров) указывается в графе 4 приложения 6 к декларации.

Вместе с тем, если субъект хозяйствования осуществляет операции по оптовой торговле подакцизными товарами, в том числе алкогольными напитками и табачными изделиями, которые не являются объектом налогообложения акцизным налогом с розничных продаж подакцизных товаров, то у него отсутствуют обязательства по декларированию таких операций в приложении 6 Декларации.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 19.02.2016 р. № 3762/6/99-99-19-03-03-15

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розглянула лист товариства від 15.01.2016 № 4 про надання роз'яснення щодо порядку заповнення Додатка 6 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" (далі – додаток 6) до декларації акцизного податку у разі здійснення товариством одночасно роздрібної та оптової торгівлі підакцизними товарами, зокрема алкогольними напоями та тютюновими виробами, і повідомляє таке.

Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку є особа – суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Об'єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – це, зокрема, продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об'єктах громадського харчування.

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон № 265), для безготівкових розрахунків – дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст. 216 Кодексу).

Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" надано визначення:

  • оптової торгівлі – як діяльності щодо придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання;
  • роздрібної торгівлі – як діяльності із продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування.

Отже, товариству (як платнику податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів) при здійсненні реалізації підакцизних товарів необхідно ідентифікувати покупців щодо наявності/відсутності у цих покупців ліцензії на право оптової/роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Це може бути здійснено шляхом пред'явлення покупцем вказаних ліцензій на здійснення оптової/роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Крім того, перелік суб'єктів господарювання, яким видано ліцензії на право оптової/роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС.

Таким чином, за наявності у покупця вказаних ліцензій необхідно вважати, що підакцизні товари придбаваються для наступної їх реалізації. За таких умов операції з реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів не підлягають оподаткуванню акцизним податком із роздрібної торгівлі підакцизними товарами, і відповідно товариство як реалізатор не є платником акцизного податку з роздрібного продажу.

Форму декларації акцизного податку (далі – Декларація) та порядок її заповнення (далі – Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14.

У пункті 2 розділу I "Загальні положення" Порядку зазначено, що платники заповнюють та подають розділи та додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов'язання. Платник відповідно до пп. 212.1.11 пп. 212.1 ст. 212 Кодексу – це суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає розділ Ґ та додаток 6 до Декларації.

Додаток 6 до Декларації заповнюється суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів з метою обчислення податкового зобов'язання, що підлягає сплаті, за операціями з роздрібної торгівлі.

Відповідно до пп. 214.1.4 пп. 214.1 ст. 214 Кодексу базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Кодексу.

Згідно з Порядком у графах 3, 4 "Вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування" додатка 6 до Декларації вказується:

  • у графі 3 – загальна вартість (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів у роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування споживачам незалежно від форми розрахунків;
  • у графі 4 – вартість (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів у роздрібній торговельній мережі споживачам незалежно від форми розрахунків для їх комерційного використання, тобто для подальшої реалізації кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

Враховуючи викладене, якщо товариство здійснює продаж підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів, через роздрібну торгівельну мережу незалежно від форми розрахунків суб'єктам господарювання, які мають ліцензії на здійснення оптової/роздрібної торгівлі підакцизними товарами та придбавають підакцизні товари для подальшої їх реалізації кінцевим споживачам, вартість таких підакцизних товарів (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) зазначається у графі 4 додатка 6 до Декларації.

Разом з цим, якщо товариство здійснює операції з оптової торгівлі підакцизними товарами, зокрема алкогольними напоями та тютюновими виробами, які не є об'єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів, то у товариства відсутні зобов'язання щодо декларування таких операцій у додатку 6 до Декларації.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter