X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Особенности расследования и учета несчастного случая, произошедшего с работником во время его следования на работу

В письме от 20.11.2015 г. № 441-05-3 Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины указывает, что в соответствии с п. 5 Порядка проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением КМУ от 30.11.2011 г. № 1232 расследования и учет несчастных случаев, которые случились с работниками во время следования на работу или с работы пешком, на общественном транспорте, собственном или другом транспортном средстве, которое не принадлежит предприятию и не используется в интересах предприятия, проводится согласно порядку расследования и учета несчастных случаев непроизводственного характера.

Если же потерпевший попал в ДТП, направляясь домой на транспортном средстве, которое принадлежит предприятию, или транспортном средстве, предоставленном работодателем в соответствии с заключенным договором, то при этих обстоятельствах несчастный случай признается таким, который связан с производством, что в дальнейшем является основанием для назначения пострадавшему выплат за счет средств социального страхования.

Больше новостей
Текст документа

Лист Фонда соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.11.2015 р. № 441-05-3

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. N 1232 (далі - Порядок N 1232) розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському транспорті, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводиться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. У зверненні викладено обставини нещасного випадку, за яких працівник підприємства по дорозі додому після роботи потрапив у ДТП. Для правильної кваліфікації цього нещасного випадку як такого, що пов'язаний з виробництвом або як нещасного випадку невиробничого характеру, слід враховувати таке.

Якщо потерпілий потрапив у ДТП, прямуючи додому на транспортному засобі, що належить підприємству, або транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору, то за таких обставин згідно з пп. 5 п. 15 Порядку N 1232 нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, який у подальшому є підставою для призначення страхових виплат від Фонду. У такому разі порядок дій керівництва такий. Відповідно до п. 10 Порядку N 1232 роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку), зобов'язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок Фонду та профспілковій організації підприємства, членом якої є потерпілий; протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування, створивши належні умови для роботи комісії. Порядок дій комісії врегульовано п. 14 Порядку N 1232, з урахуванням п. 31 Порядку N 1232, якщо нещасний випадок стався в результаті ДТП. Відповідно до п. 37 Порядку N 1232 про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, роботодавець зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства; органу прокуратури; Фонду за місцезнаходженням підприємства, органу управління підприємства, первинній профспілковій організації, органу галузевої профспілки вищого рівня, органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (за потреби). Нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, розслідується за рішенням Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від характеру і ступеня тяжкості травми.

Згідно з постановою КМУ від 11.02.2015 р. N 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці" та розпорядженням КМУ від 30.09.2015 р. N 1021-р "Питання Державної служби з питань праці" функції Держгірпромнагляду на цей момент виконує Державна служба України з питань праці (далі - Держпраці).

А якщо потерпілий потрапив у ДТП на транспортному засобі, який не належить підприємству та не надано роботодавцем відповідно до укладеного договору, в такому разі нещасний випадок не має виробничого характеру, тому слід керуватися Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою КМУ від 22.03.2001 р. N 270 (далі - Порядок N 270). Вимоги Порядку N 1232 на нещасні випадки невиробничого характеру не поширюються.

Відповідно до Порядку N 270 нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий <...>. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування.

Заступник директора П. Сливкін

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter