X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об учете суммы уменьшения или увеличения отрицательного значения по НДС по результатам проверки

В письме от 09.02.2016 г. № 336/0/17-00-15-01-09 ГУ ГФС в Ровенской областии сообщает, что если по результатам проверки выявлено отсутствие права на получение плательщиком бюджетного возмещения и составлено налоговое уведомление-решение по форме "ВЗ", то в десятидневный срок со дня получения налогового уведомления-решения заявленная к возмещению сумма НДС уменьшается в карточке лицевого счета такого плательщика на сумму, в возмещении которой отказано.

Такая сумма отражается плательщиком со знаком "+" в строке 20.3 декларации по НДС отчетного периода с обязательным заполнением специального поля в налоговой декларации, где указываются дата, номер налогового уведомления-решения и сумма уменьшения или увеличения отрицательного значения по результатам проверки.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Рівненській області від 09.02.2016 р. № 336/0/17-00-15-01-09

Головне управління ДФС у Рівненській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, розглянуло лист від 21.01.2016 р. № 21-01/16, щодо відображення в податковій декларації з ПДВ суми податку, на яку згідно рішення суду відмовлено у наданні бюджетного відшкодування та контролюючим органом складено податкове повідомлення-рішення за формою "В3" і в межах компетенції повідомляє наступне.

Згідно з п. 2.2 розд. II Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2012 № 1236, у разі якщо за результатами перевірок виявлено відсутність права на отримання платником податку бюджетного відшкодування, то відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення про відмову у наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість (за формою згідно з додатком 7 про відмову у наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість (форма "ВЗ").

Податковим повідомленням-рішенням за формою "ВЗ" визначено, що протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення, при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження – протягом десяти календарних днів, що настають за днем її закінчення, завищена сума, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування та на яку складено повідомлення-рішення, зменшується у картці особового рахунка платника податків, яка ведеться в органі державної податкової служби.

 Таким чином, у разі якщо за наслідками перевірки органів ДФС виявлено відсутність права на отримання платником податку бюджетного відшкодування та складено податкове повідомлення-рішення за формою "ВЗ", то в десятиденний термін від дня отримання цього податкового повідомлення-рішення заявлена до відшкодування сума ПДВ зменшується у картці особового рахунка такого платника податку на суму у відшкодуванні якої відмовлено.

На суму ПДВ, у відшкодуванні якої відмовлено, збільшується сума від'ємного значення, що відображається платником зі знаком "+" у рядку 20.3 податкової декларації з ПДВ звітного періоду із обов'язковим заповненням спеціального поля в податковій декларації, де вказується дата, номер податкового повідомлення-рішення та сума зменшення чи збільшення від'ємного значення за результатами перевірки.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter