X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
11.03.2016

О корректировке НДС при утрате покупателем статуса плательщика НДС

ГФС в письмах от 04.02.2016 г. № 2369/6/99-99-19-03-02-15 и от 03.02.2016 г. № 2205/6/99-99-19-03-02-15 разъясняет следующее.

Если после поставки товаров/услуг их покупатель утратил статус плательщика НДС, то он теряет также право на корректировку налогового кредита, сформированного в период его регистрации плательщиком НДС. В связи с этим отсутствуют основания для составления расчета корректировки на такого покупателя и, соответственно, корректировку налоговых обязательств поставщиком таких товаров/услуг.

Однако если после аннулирования регистрации покупателя как плательщика НДС происходит увеличение суммы компенсации стоимости поставленных товаров/услуг, то поставщик данных товаров/услуг на дату такого увеличения составляет новую налоговую накладную на сумму такого увеличения, в графе "Код получателя" которой проставляет условный ИНН покупателя "100000000000", в графе "Лицо (плательщик налога) - продавец" указывает: "Неплательщик".

Больше новостей
Тексты документов

Лист Державної фіскальної служби України від 04.02.2016 р. № 2369/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної та коригування податкових зобов'язань постачальника у разі, якщо на дату зменшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг покупець втрачає статус платника податку на додану вартість, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

  • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
  • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Згідно з підпунктом 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Таким чином, якщо після здійснення операції з постачання товарів/послуг покупець таких товарів/послуг втрачає статус платника податку на додану вартість, така особа втрачає право на коригування податкового кредиту, сформованого в період його реєстрації платником ПДВ, а тому відсутні підстави для складання розрахунку коригування на такого покупця та, відповідно, коригування податкових зобов'язань постачальником таких товарів/послуг.

Голова Р. Насіров

Лист Державної фіскальної служби України від 03.02.2016 р. № 2205/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, якщо на дату повернення товарів покупець таких товарів втрачає статус платника податку на додану вартість (далі – МТД), та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до змін, внесених Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

  • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
  • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем.

Таким чином, якщо після здійснення операції з постачання товарів/послуг покупець таких товарів послуг втрачає статус платника податку на додану вартість, така особа втрачає право на коригування податкового кредиту, сформованого в період його реєстрації платником податку, а тому відсутні підстави для складання розрахунку коригування на такого покупця.

У випадку, якщо після анулювання реєстрації покупця як платника ПДВ відбувається збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, то постачальник таких товарів/послуг на дату такого збільшення складає нову податкову накладну на суму такого збільшення, в якій у графі "Код отримувача" проставляє умовний ІПН покупця "100000000000", у графі "Особа (платник податку) – продавець" зазначається "Неплатник".

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter