X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О предельном сроке уплаты денежного обязательства

ГУ ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков в письме от 25.02.2016 г. № 4085/10/28-10-06-11 напоминает налогоплательщикам, что если последний день срока представления налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то предельным сроком представления такой декларации является первый после него рабочий день. Начало течения установленного п. 57.1 НКУ десятидневного срока для уплаты определенного в декларации налогового обязательства связано именно с таким рабочим днем.

То есть десятидневный срок для уплаты налога следует отсчитывать от фактической даты последнего дня представления декларации за соответствующий период.

Аналогичное разъяснение содержится в ответе, приведенном в Базе знаний "ЗIР", подкатегория 135.04

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 25.02.2016 р. № 4085/10/28-10-06-11

Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо граничних термінів сплати податків і зборів, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), податкові декларації, крім випадків, передбачених цим ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

  • календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (підпункт 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 ПКУ);
  • календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (підпункт 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ);
  • календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом 49.18.4 та 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 ПКУ – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.3 пункту 49.18 статті 49 ПКУ);
  • календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ (підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ);
  • календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – підприємців – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 ПКУ).

Згідно із пунктом 49.20 статті 49 ПКУ, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені ПКУ.

Пунктом 57.1 статті 57 ПКУ визначено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для отримання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Правову позицію з питання застосування пункту 57.1 статті 57 ПКУ висловлено Верховним Судом України у постанові від 09.06.2015 р. по справі № 21-18а15, у якій визначено, що у разі якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, граничним строком подання такої декларації є перший після нього робочий день. Тому початок перебігу встановленого пунктом 57.1 статті 57 ПКУ десятиденного строку для сплати визначеного у декларації податкового зобов'язання пов'язаний саме із таким робочим днем. Тобто, десятиденний строк для сплати податку слід рахувати від фактичної дати останнього дня подання декларації за відповідний період.

Аналогічні роз'яснення з даного питання розміщено на офіційному порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) у категорії "135.04 Права та обов'язки платників податків" сервісу "Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс".

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter