X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О праве на налоговый кредит

Как сообщает ГФС в письме от 01.02.2016 г. № 1923/6/99-99-19-03-02-15, в случае нарушения продавцом товаров/услуг порядка регистрации в ЕРНН налоговой накладной и/или расчета корректировки покупатель таких товаров/услуг имеет право приложить к декларации по НДС за отчетный период заявление с жалобой на такого продавца. Данная жалоба является основанием для проведения контролирующим органом документальной внеплановой выездной проверки такого продавца. При этом заявление с жалобой на продавца не является основанием для покупателя товаров/услуг на включение суммы налога в состав налогового кредита по налоговой накладной, не зарегистрированной продавцом в ЕРНН (см. также письмо ГФС от 05.02.2016 г. № 2511/6/99-99-19-03-02-15).

На этом основании ГФС делает вывод о том, что основанием для включения покупателем-плательщиком НДС сумм налога в состав налогового кредита является исключительно:

  • налоговая накладная, должным образом составленная и зарегистрированная в ЕРНН;
  • другие документы, предусмотренные п. 201.11 НКУ (транспортные билеты, гостиничные счета, чеки и пр.).

Отметим, что ГФС умалчивает о последнем абзаце п. 201.10 НКУ, согласно которому налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных п. 201.1 этой статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемый товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для включения покупателем сумм налога в налоговый кредит.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 01.02.2016 р. № 1923/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку формування покупцем – платником ПДВ податкового кредиту з ПДВ у разі порушення продавцем товарів/послуг порядку реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Згідно з підпунктом "а" пункту 198.1 статті 198 ПКУ до складу податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення платником податку операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

При цьому слід зазначити, що оскільки право на складання податкових накладних / розрахунків коригування та реєстрацію їх в ЄРПН має особа, зареєстрована як платник ПДВ, то на дату виключення з реєстру платників ПДВ таке право вказаною особою втрачається, незалежно від того, що з дати складання податкових накладних/розрахунків коригування не минуло 15 календарних днів.

Крім того, підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту без отримання податкової накладної, можуть бути документи, визначені у пункті 201.11 статті 201 ПКУ.

Разом з цим слід зазначити, що згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН, але не пізніше:

  • ніж через 365 календарних днів з дати складання податкових накладних / розрахунків коригування;
  • для платників податку, що застосовують касовий метод, – ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

У разі порушення продавцем товарів/послуг порядку реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період заяву із скаргою на такого продавця, яка у свою чергу є підставою для проведення контролюючим органом документальної позапланової виїзної перевірки такого продавця (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).

Водночас заява із скаргою на продавця не є підставою для покупця товарів/послуг на включення суми податку до складу податкового кредиту за податковою накладною, незареєстрованою продавцем в ЄРПН.

Таким чином, підставою для включення покупцем-платником ПДВ сум податку до складу податкового кредиту є виключно:

  • податкова накладна, належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН;
  • інші документи, передбачені пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter