X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
15.09.2015

Об определении базы налогообложения при поставке собственной продукции на экспорт по цене ниже себестоимости

В письме Главного управления ГФС в Сумской области от 18.03.2015 г. № 3600/10/18-28-15-01-39 разъясняется, что база налогообложения операций по поставке самостоятельно изготовленной продукции не может быть ниже ее себестоимости, определенной по правилам бухгалтерского учета. При этом в случае реализации готовой продукции на экспорт ниже ее себестоимости объем операций, рассчитанный исходя из превышения себестоимости самостоятельно изготовленных товаров над фактической ценой поставки, не формирует стоимости экспортированного товара. То есть нулевая ставка к такому объему не применяется, а потому в налоговой накладной с отметкой "17" указывается сумма НДС по основной ставке и сумма превышения отражается в графе 8 налоговой накладной.

Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Сумській області від 18.03.2015 р. № 3600/10/18-28-15-01-39

Головне управління ДФС у Сумській області розглянуло звернення та повідомляє таке.

Відповідно до абзацу другого п. 188.1 ст. 188 ПКУ база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), за винятком товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; газу, який постачається для потреб населення.

Відповідно до чинних норм ПКУ не визначено поняття "собівартість самостійно виготовлених товарів/послуг".

При цьому собівартість товарів/послуг визначено в ПБО-16 "Витрати", яке затверджено наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318.

Відповідно до п. 11 ПБО-16 "Витрати" собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

Таким чином, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовленої продукції не може бути нижче її собівартості, визначеної відповідно до п. 11 ПБО-16 "Витрати".

Оскільки відповідно до ПБО-16 "Витрати" фактична собівартість реалізованої продукції визначається за підсумками місяця, то в разі реалізації готової продукції нижче її собівартості постачальник (продавець) не пізніше останнього дня місяця, в якому відбулось таке постачання, повинен скласти податкову накладну з позначкою "17" відповідно до п. 20 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 22.09.2014 р. № 957 (далі – Порядок № 957).

Водночас повідомляємо, що відповідно до вимог Порядку № 957 при складанні податкової накладної на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів над фактичною ціною їх постачання слід враховувати такі особливості:

- у верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини – "17";

- у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані;

- у графі 3 – "Номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця)" зазначається: "перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів над фактичною ціною постачання за товарами, указаними в податковій накладній № ____________" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів, визначену виходячи з фактичної ціни постачання).

Усі решта реквізитів та граф такої податкової накладної заповнюються аналогічно реквізитам та графам податкової накладної, що складається на суму виходячи з фактичної ціни постачання.

При цьому слід врахувати, що в разі реалізації готової продукції на експорт нижче її собівартості обсяг операцій, розрахований виходячи з перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів над фактичною ціною постачання, не формує вартості експортованого товару, нульова ставка до такого обсягу не застосовується, а тому в податковій накладній з позначкою "17" визначається сума ПДВ за основною ставкою, та сума перевищення відображається у графі 8.

У разі якщо перша подія – попередня оплата, податкові зобов'язання необхідно визначити виходячи із договірної ціни, та у разі реалізації готової продукції нижче її собівартості, не пізніше останнього дня місяця, в якому відбулась така реалізація, необхідно скласти податкову накладну з позначкою "17" на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів над фактичною ціною постачання.

Такі самі вимоги при визначенні бази оподаткування при реалізації продукції власного виробництва через роздрібну торгівлю та в громадському харчуванні. Тобто відповідно до абзацу другого п. 188.1 ст. 188 ПКУ база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів не може бути нижче ціни придбання таких товарів, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості. При цьому собівартість реалізованих товарів визначається відповідно до ПБО-9 "Запаси", яке затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.

Заступник начальника О. Ткаченко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter