X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
17.03.2016

О трудовой книжке работника частного предпринимателя

Так же, как и другие работодатели, физические лица - предприниматели обязаны вести трудовые книжки на своих наемных работников.

В случае приема на работу частным предпринимателем работника, у которого не было трудовой книжки, существовала проблема в отношении заполнения первой страницы трудовой книжки, поскольку, по мнению Минсоцполитики, частный предприниматель не имел права на ее заполнение (подробнее этот вопрос рассмотрен в теме Трудовые книжки наемных работников физических лиц - работодателей).

В письме от 03.12.2015 г. № 492/06/186-15 Минсоцполитики изменило свою позицию в отношении этого вопроса и сообщает, что поскольку вступил в силу Закон Украины от 28.12.2014 г. № 77-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда", которым предусмотрено, что работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, а заполнение трудовой книжки при заключении трудового договора обязательно, то частному предпринимателю "следует заполнять трудовую книжку работника по аналогии с п. 2.4 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда от 29.07.93 г. № 58".

Но, опять же, ничего конкретного о порядке заполнения первой страницы трудовой книжки в этом письме не сказано. Уточнено только, что в случае отсутствия у частного предпринимателя печати записи в трудовой книжке заверяются его подписью.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 03.12.2015 р. № 492/06/186-15

Відповідно до частини третьої статті 48 Кодексу законів про працю України трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Враховуючи зазначене, працівнику, який приступає до роботи вперше, трудова книжка має бути заведена, в тому числі, фізичною особою – підприємцем.

Разом з цим звертаємо увагу, що пунктом 2.12 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.93 за № 110 (далі – Інструкція), встановлено, що першу сторінку трудової книжки (на якій вказуються відомості про працівника) має підписати особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього поставити печатку підприємства (або печатку відділу кадрів), на якому вперше заповнюється трудова книжка.

Законом України від 28.12.2014 № 77-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" (далі – Закон), зокрема передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.

Крім того, Законом виключено статтю 241 КЗпП, яка передбачала реєстрацію, укладеного між працівником та фізичною особою, трудового договору у державній службі зайнятості (зміни набрали чинності 01.01.2015).

У зв'язку з прийняттям Закону трудові книжки фізичній особі – підприємцю слід заповнювати за аналогією з пунктом 2.4 Інструкції.

Тобто усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться фізичною особою – підприємцем після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення завіряються печаткою.

У разі відсутності у фізичної особи – підприємця печатки, записи у трудовій книжці завіряються його підписом.

Враховуючи викладене, норми Інструкції слід застосовувати в частині, що не суперечать нормативно-правовим актам вищої юридичної сили.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Юридичного департаменту О. Туліна

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter