X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке отражения в декларации по налогу на прибыль авансовых взносов

В данном письме от 10.02.2016 г. № 2791/6/99-99-19-02-01-15 ГФС разъясняет, что в случае неотражения в отчетности за 2014 год уменьшения налоговых обязательств по налогу на прибыль на сумму уплаченных ежемесячных авансовых взносов в январе - феврале 2015 года, плательщику необходимо отразить сумму авансов в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2015 год.

Для отражения в налоговой отчетности показателей с учетом новых правил налогообложения Минфин приказом от 20.10.2015 г. № 897 утвердил новую форму декларации по налогу на прибыль, а также приложений к ней. Ежемесячные авансовые взносы, уплаченные плательщиком консолидированного налога в январе - феврале 2015 года по местонахождению филиалов в декларации по результатам деятельности за 2015 год отражаются в строке 16.1 приложения ЗП к декларации по налогу на прибыль.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 10.02.2016 р. № 2791/6/99-99-19-02-01-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), щодо врахування авансових внесків з податку на прибуток, сплачених за місцезнаходженням відокремлених підрозділів та повідомляє.

Прийнята Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" редакція розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу, яка набрала чинності 01.01.2015, не містить норм щодо консолідованої сплати податку на прибуток та не визначає відокремлені підрозділи юридичної особи окремими платниками цього податку.

Враховуючи наведене, відокремлені підрозділи не зобов'язані були визначати щомісячні авансові внески у податковій декларації за 2014 рік для їх сплати у березні 2015 року – травні 2016 року.

При цьому щомісячні авансові внески, визначені у податковій декларації відокремленим підрозділом за 2013 рік, підлягали сплаті, у тому числі у січні – лютому 2015 року, та могли бути зараховані у зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток у його податковій декларації за 2014 рік.

Необхідно зазначити, що 1 грудня 2015 року набрав чинності наказ Мінфіну від 20.10.2015 № 897 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств", зареєстрований у Мін'юсті 11.11.2015 за № 1415/27860 (далі – наказ № 897).

У зв'язку із відміною консолідованої сплати податку на прибуток підприємствами, які мають філії, втратив чинність наказ Мінфіну від 28.01.2013 № 39 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток". Відповідно з 2015 року не передбачено подання декларації, яка раніше мала тип "Консолідована".

Враховуючи зазначене, у разі невідображення у податковій звітності за 2014 рік зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток на суму сплачених щомісячних авансових внесків у січні – лютому 2015 року (як відокремленим підрозділом – у розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток, так і юридичною особою – у податковій декларації), таке зменшення рекомендуємо відобразити платником податку – юридичною особою у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік.

У такому випадку відображення щомісячних авансових внесків, сплачених платником консолідованого податку у січні – лютому 2015 року за місцезнаходженням філій у декларації за результатами діяльності за 2015 рік платника податку – юридичної особи, необхідно здійснювати за новою формою декларації, затвердженою наказом № 897.

Сума платежів, на які зменшується нарахована сума податку на прибуток, визначається у додатку ЗП до декларації.

З метою зменшення суми податку на прибуток на суму сплачених у січні – лютому 2015 року авансових внесків за місцезнаходженням філій, рекомендуємо платнику податку на прибуток – юридичній особі відобразити такі авансові внески у рядку 16.1 додатка ЗП до декларації за звітний (податковий) період – 2015 рік.

При поданні платниками декларації з податку на прибуток підприємств рекомендуємо скористатися положеннями п. 46.4 ст. 46 Кодексу та подати доповнення до такої декларації з відповідним поясненням та зазначенням нарахованих і сплачених сум у розрізі відокремлених підрозділів, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці такої декларації.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter