X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
18.03.2016

Об исправлении ошибок в отчете о контролируемых операциях

ГУ ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков в письме от 16.02.2016 г. № 3272/10/28-10-06-11 разъясняет, что в случае, если в ранее представленном Отчете о контролируемых операциях информация налогоплательщиком отражена не в полном объеме, в ней содержатся ошибки, недостатки, такой налогоплательщик имеет возможность предоставить уточняющий отчет и уточняющие приложения, в которых указывается вся информация с учетом внесенных исправлений.

Напомним, что форма и порядок составления отчета о контролируемых операциях утверждены Приказом Минфина от 18.01.2016 г. № 8"Об утверждении формы и Порядка составления Отчета о контролируемых операциях". Отчет представляется до 1 мая года, следующего за отчетным, средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законодательства относительно электронного документооборота и электронной цифровой подписи.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 16.02.2016 р. № 3272/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з ОВП додатково до власного листа від 03.12.2015 № 26417/10/28-10-06-11, наданого на лист щодо механізму виправлення помилок, що виявлені платником в раніше поданому Звіті про контрольовані операції, повідомляє.

Державна фіскальна служба України листом від 04.01.2016 № 101/7/99-99-19-02-01-17 розглянула вищезазначене питання та надала відповідь.

У разі якщо платником податків виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має можливість надати уточнюючий Звіт та уточнюючі додатки, в яких зазначається вся інформація з попередньо поданого Звіту з додатками, але з урахуванням внесених виправлень.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter