X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О минимальном расстоянии от жилого дома до границы соседнего участка

В письме от 02.02.2016 г. № 40-70-2016-94 Госархстройинспекция разъяснила, что в соответствии с ГСН 360-92, утвержденными приказом Госкомграда от 17.04.92 г. № 44, для обслуживания здания и осуществления его текущего ремонта расстояние до границы соседнего участка от наиболее выступающей конструкции стены должно составлять не менее 1,0 м. При этом должно быть обеспечено устройство необходимых инженерно-технических мер, которые будут предупреждать стекание атмосферных осадков с крыш и карнизов зданий на территорию смежных участков.

Кроме этого, указанными строительными нормами также установлены противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий с учетом степени огнестойкости.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України Департаменту нормативно-правового забезпечення від 02.02.2016 р. № 40-70-2016-94

На виконання резолюції Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Департамент нормативно-правового забезпечення Держархбудінспекції розглянув запит щодо мінімальної відстані від житлового будинку до межі сусіда і мінімальної протипожежної відстані та повідомляє.

Питання, порушені у Вашому зверненні, врегульовані ДБН 360-92** "Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень", затвердженими наказом Держкоммістобудування від 17.04.92 № 44 (із змінами) (далі – ДБН 360-92**).

Положеннями ДБН 360-92** визначено, що для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

Крім того, згідно з ДБН 360-92** протипожежні відстані між житловими, громадськими і допоміжними будинками промислових підприємств з урахуванням ступеня вогнестійкості (I, II, III, IIIа, IIIб, IV, IVа, V) наведені у таблиці:

Ступінь вогнестійкості будинку

Відстані, м, при ступені вогнестійкості будинків

I, II

III

IIIа, IIIб, IV, IVа, V

I, II

6/9

8/9

10/12

III

8/9

8/12

10/15

IIIа, IIIб, IV, IVа, V

10/12

10/15

15/18

Звертаємо увагу, що листи Держархбудінспекції не є нормативно-правовими актами, вони носять інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до дня набрання чинності нормативно-правовими актами, що змінюють відповідні правовідносини.

Директор Департаменту нормативно-правового забезпечення С. Шевченко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter