X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О налогообложении доходов физических лиц от продажи объектов недвижимости, полученных в наследство

В письмах ГФС от 25.01.2016 г. № 803/К/99-99-17-03-03-14 и ГУ ГФС в Запорожской области от 03.02.2016 г. № 358/10/08-01-17-01-17 рассмотрены следующие вопросы налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи объектов недвижимости:

  • как облагаются доходы физических лиц от продажи объектов недвижимости, полученных в наследство, если в течение года было продано более одного такого объекта;
  • подлежит ли налогообложению доход от продажи объекта недвижимости, полученного в наследство, если такой объект находится в собственности налогоплательщика менее 3 лет.

Напомним, что в соответствии с п. 172.1 ст. 172 НКУ не облагается налогом на доходы физических лиц доход, полученный от продажи не чаще одного раза в течение года жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового (дачного) дома (включая земельный участок, на котором расположены такие объекты, хозяйственно-бытовые сооружения и постройки), а также земельного участка, не превышающего нормы бесплатной передачи, определенной ст. 121 ЗКУ, в зависимости от его назначения, при условии пребывания такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет, кроме имущества, полученного в наследство.

Доход, полученный от продажи в течение года более одного из объектов недвижимости, указанных в п. 172.1, или от продажи объекта недвижимости, не указанного в этом пункте, подлежит налогообложению по ставке, определенной п. 167.2 ст. 167 НКУ, то есть в размере 5 % (п. 172.2 ст. 172 НКУ).

Кроме того, поскольку указанный доход включается в состав налогооблагаемого дохода (п.п. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 НКУ), он является объектом обложения военным сбором (п.п. 1.2 п. 161 подраздела 10 раздела XX НКУ). В то же время согласно п.п. 1.7 п. 161 подраздела 10 раздела XX НКУ освобождаются от взимания военного сбора доходы, которые не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются налогом по нулевой ставке).

С учетом указанного ГФС разъясняет, что доход, полученный от продажи в течение отчетного налогового года одного из объектов недвижимости (части дома или части земельного участка), полученных в наследство, не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором. При этом размер земельного участка не должен превышать норму бесплатной передачи, определенную ст. 121 ЗКУ. Продажу в этом же отчетном налоговом году других объектов недвижимости следует рассматривать как вторую и следующую продажу с применением ставок налога на доходы 5 % и военного сбора 1,5 %.

Доход, полученный налогоплательщиком от продажи не чаще одного раза в течение отчетного года недвижимого имущества, полученного в наследство, которое находится в его собственности менее трех лет, не подлежит налогообложению налогом на доходы и военным сбором.

Больше новостей
Тексты документов

Лист Державної фіскальної служби України від 25.01.2016 р. № 803/К/99-99-17-03-03-14

Державна фіскальна служба Україна, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу нерухомості, та в межах компетенції повідомляє таке.

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів в Україні, регулюються Кодексом.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу.

Відповідно до пп. 163.1.2 п. 163.2 ст. 163 Кодексу платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

При цьому відповідно до пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 172 Кодексу.

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Згідно із ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах, зокрема

  • для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;
  • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 гектара.

Згідно з п. 172.2 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в цьому пункті, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відс., визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону (п. 172.3 ст. 172 Кодексу).

Крім того, п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу передбачено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір (далі – збір).

Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Кодексу, зокрема фізична особа – резидент.

Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Згідно з п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого відповідно до пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу включається частина доходу від операцій з нерухомим майном, розмір якого визначається згідно з положеннями ст. 172 Кодексу.

Разом з пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Ставка збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Враховуючи зазначене, дохід, отриманий Вами від продажу протягом звітного податкового року одного з об'єктів нерухомості (частини будинку або частини земельної ділянки), одержаних у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та збором. При цьому розмір земельної ділянки не повинен перевищувати норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення.

Продаж у цьому ж звітному податковому році інших із зазначених Вами об'єктів слід розглядати як другий та наступний із застосуванням ставок податку на доходи фізичних осіб 5 відс. та збору 1,5 відсотки.

Фізична особа, яка продає такі об'єкти, самостійно визначає їх черговість.

Голова Р. Насіров

Лист Головного управління ДФС у Запорізькій області від 03.02.2016 р. № 358/10/08-01-17-01-17

Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло лист щодо оподаткування доходів, отриманих у вигляді продажу нерухомого майна, повідомляє.

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

Згідно з п. 172.2 ст. 172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 ПКУ, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ст. 172, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5 відсотків).

Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ставка збору становить 1,5 відсотків об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (пп. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об'єкта незавершеного будівництва.

Пунктом 172.3 ст. 172 ПКУ передбачено, що дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Під час проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку (п. 172.4 ст. 172 ПКУ).

Відповідно до п. 172.5 ст. 172 ПКУ сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:

а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, – до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов'язана відобразити доход від такого відчуження у річній податковій декларації.

Під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об'єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування.

Отже, отриманий дохід при продажі не частіше одного разу протягом звітного року нерухомого майна, яке перебуває у власності менше трьох років та отримане у спадщину, не підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

Перший заступник начальника О. Фоменко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter