X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об оформлении наследственных дел органами местного самоуправления

В письме от 27.01.2016 г. № 27/13/32-16 Минюст напоминает, что 1 января 2016 года вступил в силу Закон Украины от 20.10.2014 г. № 1709-VII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно некоторых вопросов наследования", в соответствии с которым органы местного самоуправления наделяются полномочиями по оформлению наследственных прав.

В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 37 Закона Украины от 02.09.1993 г. № 3425-XII "О нотариате" в редакции указанного закона в сельских населенных пунктах уполномоченные на это должностные лица органа местного самоуправления совершают следующие нотариальные действия: выдают свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов.

При этом, как указывает Минюст, на сегодняшний день необходимо исходить из того, что к городским населенным пунктам относятся города республиканского, областного, районного подчинения и поселки городского типа, к сельским - села и поселки независимо от их административной подчиненности.

Больше новостей
Текст документа

Лист-роз'яснення Міністерства юстиції України від 27.01.2016 р. № 27/13/32-16

У зв'язку з надходженням до Міністерства юстиції України звернень щодо надання роз'яснення з питань можливості вчинення нотаріальних дій посадовими особами органу місцевого самоврядування в населених пунктах, які мають статус селищ міського типу, внаслідок змін, що відбулися у законодавстві, повідомляється.

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 20.10.2014 № 1709-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування", яким було внесено зміни, зокрема, до Закону України "Про нотаріат" (далі – Закон), відповідно до положень якого органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями щодо оформлення спадкових прав.

Відповідно до частини першої статті 37 Закону у сільських населених пунктах уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії, як видають свідоцтва про право на спадщину; видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.

Варто зазначити, що частиною першою статті 133 Конституції України встановлено, що систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Положення пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України про те, що виключно законами України визначається "територіальний устрій України", треба розуміти так, що питання територіального устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття, правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, є питаннями загальнодержавного значення і врегульовуються лише законом (абзац перший пункту 3 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року № 11-рп (справа про адміністративно-територіальний устрій)).

На сьогоднішній день Верховною Радою України не прийнято законодавчого акта із зазначеного питання.

Водночас преамбулою Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-X (яке відповідно до пункту 1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України є чинним в частині, що не суперечить Конституції України), встановлено, що адміністративно-територіальними одиницями Української РСР є: область, район, місто, район у місті, селище міського типу, сільрада, село і селище.

Населені пункти, які є на території Української РСР, поділяються на міські і сільські.

До міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного підпорядкування і селища міського типу, до сільських – села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості.

Перший заступник Міністра Н. Севостьянова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter