X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О применении кассового метода коммунальными предприятиями и составлении налоговой накладной на сумму арендной платы

В письме от 03.02.2016 г. № 2206/6/99-99-19-03-02-15 ГФС рассматривает порядок формирования налоговых обязательств и налогового кредита плательщиками, применяющими кассовый метод, и разъясняет следующее:

  • перечень товаров/услуг и категории потребителей, при осуществлении операций с которыми применяется особый порядок налогового учета (кассовый метод), определен п. 187.10 ст. 187 НКУ. Поставка товаров (услуг) другим категориям потребителей или поставка других товаров (услуг) указанным категориям потребителей осуществляется в общем порядке (по правилу первого события), а именно кассовый метод не распространяется на операции, в частности, предоставления услуг по аренде коммунального имущества или приобретению услуг по договору поручения, осуществления субвенций по льготам и субсидиям;
  • у предприятия по операциям предоставления услуг по аренде нежилого здания и нежилого помещения на полную стоимость арендной платы возникают налоговые обязательства по НДС. В связи с этим на дату возникновения налоговых обязательств коммунальное предприятие - арендодатель (независимо от того, распределяет арендатор сумму арендной платы или перечисляет ее на счет арендодателя в полном объеме) составляет налоговую накладную на сумму арендной платы, предусмотренную договором аренды.
Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 03.02.2016 р. № 2206/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку формування податкових зобов'язань та податкового кредиту платниками податку, що застосовують касовий метод, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

1. Щодо застосування касового методу

Касовий метод – метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг) (пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 Кодекс).

Відповідно до п. 187.10 ст. 187 Кодексу платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі надають послуги з його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом. Зазначене правило визначення дати виникнення податкових зобов'язань поширюється також на операції з постачання зазначених товарів/послуг для ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують такі товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку.

Зазначеним пунктом визначено перелік товарів/послуг та категорії споживачів, при здійсненні операцій з якими застосовується особливий порядок податкового обліку (касовий метод).

Таким чином, постачання зазначених у п. 187.10 ст. 187 Кодексу товарів (послуг) іншим категоріям споживачів чи поставка інших товарів (послуг) категоріям споживачів, визначеним у п. 187.10 ст. 187 Кодексу, здійснюється у загальному порядку (за правилом першої події), а саме касовий метод не розповсюджується на операції, зокрема, з надання послуг з оренди комунального майна або придбання послуг за договором дорученням з проведення субвенцій по пільгах та субсидіях.

2. Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання майна в оренду

Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств, установ та організацій та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, підприємств, заснованих на майні, або перебуває у комунальній власності, їх структурних підрозділів, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що перебуває у комунальній власності, регулюються Законом України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна".

Згідно з пп. "б" п. 185.1 ст. 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Кодексу.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю – бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником ПДВ (п. 188.1 ст. 188 Кодексу).

Таким чином, у підприємства за операціями з надання послуг з оренди нежитлової будівлі та нежитлового приміщення на повну вартість орендної плати виникають податкові зобов'язання з ПДВ. У зв'язку з цим на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ комунальне підприємство – орендодавець (незалежно від того, чи розподіляє орендар суму орендної плати, чи перераховує її на рахунок орендодавця в повному обсязі) складає податкову накладну на суму орендної плати, передбачену договором оренди.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter